Đăng ký miễn phí

Có Gì Mới trên Bitrix24?

Có Gì Mới trên Bitrix24?
Nhóm Bitrix24
24/02/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 24/02/2021


Thân gửi người dùng của Bitrix24,

Đây là một số tin tức và thông tin cập nhật mà bạn có thể đã bỏ lỡ.

Chuỗi hội thảo thảo trực tuyến CRM Hôm nay

Chúng tôi đã tiến hành được hai kỳ trong chuỗi hội thảo trực tuyến mới của mình. Trong kỳ thứ nhất, chúng tôi đã trao đổi về những thông tin cơ bản của Bitrix24 CRM để giúp bạn bắt đầu. Trong kỳ mới nhất, chúng tôi đã giới thiệu về cách thiết lập cấu hình cho hộp thư và định dạng CRM trong Bitrix24. Xin lưu ý rằng các buổi hội trực tuyến hình này được tiến hành bằng tiếng Anh.

Tính năng quét danh thiếp công việc

Sử dụng tùy chọn tính năng quét danh thiếp công việc để thêm vào một liên hệ mới khi sử dụng ứng dụng Bitrix24 Di động. Tìm hiểu thêm tại đây (bài viết bằng tiếng Anh).

Cách thiết lập cấu hình trong bảng điều khiển (menu) chính trên Bitrix24 (và lý do bạn nên thiết lập)

Đọc bài viết của chúng tôi (bằng tiếng Anh) để tìm hiểu cách giúp bạn và nhóm của bạn được lợi nhờ việc tùy chỉnh bảng điều điều khiển (menu) chính.

Theo dõi các buổi hội thảo trực tuyến khác của chúng tôi:

Các công cụ tốt nhất giúp trao đổi với khách hàng trong thời gian thực
Các công cụ tốt nhất giúp quản lý dự án và hợp tác thành công


Chúc bạn có một tháng năng suất!
Nhóm Bitrix24 của bạn

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
5 chiến lược quan hệ khách hàng dành cho doanh nghiệp của bạn
Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365
Kho Bitrix24 – Bổ Sung Nhà Cung Cấp và Quyền Truy Cập
Tích Hợp Quảng Cáo Khách Hàng Tiềm Năng Trên Facebook Bitrix24