Có Gì Mới trên Bitrix24?

Có Gì Mới trên Bitrix24?
Diana Hilsdon
February 24, 2021
Lần cập nhật cuối cùng: February 24, 2021


Thân gửi người dùng của Bitrix24,

Đây là một số tin tức và thông tin cập nhật mà bạn có thể đã bỏ lỡ.

Chuỗi hội thảo thảo trực tuyến CRM Hôm nay

Chúng tôi đã tiến hành được hai kỳ trong chuỗi hội thảo trực tuyến mới của mình. Trong kỳ thứ nhất, chúng tôi đã trao đổi về những thông tin cơ bản của Bitrix24 CRM để giúp bạn bắt đầu. Trong kỳ mới nhất, chúng tôi đã giới thiệu về cách thiết lập cấu hình cho hộp thư và định dạng CRM trong Bitrix24. Xin lưu ý rằng các buổi hội trực tuyến hình này được tiến hành bằng tiếng Anh.

Tính năng quét danh thiếp công việc

Sử dụng tùy chọn tính năng quét danh thiếp công việc để thêm vào một liên hệ mới khi sử dụng ứng dụng Bitrix24 Di động. Tìm hiểu thêm tại đây (bài viết bằng tiếng Anh).

Cách thiết lập cấu hình trong bảng điều khiển (menu) chính trên Bitrix24 (và lý do bạn nên thiết lập)

Đọc bài viết của chúng tôi (bằng tiếng Anh) để tìm hiểu cách giúp bạn và nhóm của bạn được lợi nhờ việc tùy chỉnh bảng điều điều khiển (menu) chính.

Theo dõi các buổi hội thảo trực tuyến khác của chúng tôi:

Các công cụ tốt nhất giúp trao đổi với khách hàng trong thời gian thực
Các công cụ tốt nhất giúp quản lý dự án và hợp tác thành công


Chúc bạn có một tháng năng suất!
Nhóm Bitrix24 của bạn

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 is a place where everyone can communicate, collaborate on tasks and projects, manage clients and do much more.
Bạn cũng có thể thích
Quy Trình Thông Minh Và Lý Do Các Doanh Nghiệp Thông Minh Cần Chúng
Tin Nhắn Ping Trong Tác Vụ Đã Thay Đổi
Có gì mới tại Bitrix24: Bản tin tháng Năm
How a Free Bitrix24 Plan is Going to Change after January 1, 2021