Odoo alternative

Using Bitrix24 as free Odoo alternative

Odoo, formerly known and OpenERP and TinyERP, is an open source ERP and CRM vendor that has been steadily growing in popularity since its launch in 2005. It comes with an impressive set of tools and Odoo reviews are overwhelmingly positive. There are a couple of drawbacks to Odoo. First, Odoo mobile apps are created by Odoo partners, rather than the company itself, so they can be rather confusing. Second, while Odoo comes with two free users, you have to pay for each additional user and each additional app (module) 12 euros per month. That gets to be expensive fast. So, if you are looking for a free OpenERP alternative, Bitrix24 is what you need.

* Xin hãy lưu ý rằng thông tin có thể đã thay đổi kể từ khi công bố. Để biết mức giá hiện tại và các tính năng, vui lòng truy cập trang giá Bitrix24.

Ưu điểm của Odoo

 • Miễn phí cho hai người dùng
 • Giá cả phải chăng
 • Đám mây & Tự lưu trữ
 • Mã nguồn mở
 • Cộng đồng lớn

Nhược điểm của Odoo

 • Gói miễn phí có giới hạn
 • Công cụ riêng biệt
 • Tính giá cho mỗi công cụ/người dùng
 • Thiết kế lỗi thời

Ưu điểm của Bitrix24

 • Hơn 35 công cụ cộng tác
 • Mạng nội bộ xã hội
 • Miễn phí cho 12 người dùng
 • Truy cập mã nguồn
 • Điện thoại/Tổng đài

Tất cả các nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký, tên công ty và tên thương hiệu được sử dụng trên trang web này đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng của họ. Dữ liệu về các tính năng được lấy trực tiếp từ các trang web và tài liệu tiếp thị liên quan kể từ tháng 9 năm 2014. Thông tin và các tính năng có thể thay đổi. Để báo cáo chỉnh sửa, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email được cung cấp tại trang bitrix24.com.

9,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24