Nhiều chi nhánh trong Bitrix24

Quản lý các văn phòng địa phương, chi nhánh,
công ty con hoặc nhượng quyền thương mại của bạn từ một tài khoản

Bitrix24

Tạo thêm lợi nhuận

Điều chuyển nhân viên giữa các chi nhánh

Phân tích dữ liệu kinh doanh (BI) thống nhất cho toàn bộ mạng chi nhánh

Truy cập bằng một cú nhấp chuột vào bất kỳ chi nhánh nào từ tài khoản chính

Quyền truy cập linh hoạt

Dễ dàng theo dõi hoạt động giữa các chi nhánh

Không giới hạn chi nhánh

Bạn có thể thêm bao nhiêu chi nhánh tùy thích - mỗi chi nhánh sẽ có gói đăng ký và giới hạn người dùng riêng. Nhân viên có thể được mời từ các chi nhánh khác hoặc được thêm vào làm người dùng mới.

Bitrix24

Một mạng lưới các chi nhánh độc lập

Mỗi chi nhánh hoạt động như một bộ phận riêng biệt và không có quyền truy cập vào những gì các chi nhánh khác làm. Quản trị viên của tài khoản chính có toàn quyền kiểm soát mạng chi nhánh và có thể quản lý quyền truy cập cho người dùng cá nhân.

Bitrix24

Phân tích dữ liệu kinh doanh (BI) thống nhất

Bất kể các chi nhánh của bạn nằm cách nhau bao xa, tất cả dữ liệu do nhân viên trong các chi nhánh này thu thập và thêm vào đều được tổng hợp trong một tài khoản BI duy nhất: số liệu bán hàng, báo cáo lưu lượng truy cập, KPI, v.v.

Bitrix24

Giám sát hoạt động trên toàn bộ mạng lưới

Từ tài khoản chính, bạn có thể dễ dàng chuyển từ chi nhánh này sang chi nhánh khác. Các bộ đếm nằm bên cạnh mọi chi nhánh trong menu sẽ cho biết hoạt động và cập nhật gần đây.

Bitrix24