Mọi thông tin của chúng tôi đều dành cho cả nhóm của bạn - không phải là cho từng người dùng

Vì sao Bitrix24 là lựa chọn có giá trị tốt nhất?

Bạn nhận quyền truy cập đầy đủ cho toàn bộ công ty của mình
Hầu hết các nhà cung cấp SaaS đều buộc bạn thanh toán cho mỗi người dùng trong công ty. Điều này có thể dẫn đến khoản chi phí rất lớn. Với Bitrix24, bạn nhận được giá trị tốt hơn khoảng 30 lần so với số tiền bỏ ra. Hãy chọn một gói kế hoạch phù hợp với doanh nghiệp của bạn và trả ít tiền hơn cho toàn bộ đội ngũ so với phương án chi trả cho từng người.
Bạn có thể thêm tất cả các nhóm và phòng ban của mình
Bitrix24 đi kèm một nhóm công cụ toàn diện cho doanh nghiệp của bạn. Hãy thêm tất cả các nhóm và phòng ban khác nhau, và họ sẽ tìm thấy mọi thứ họ cần cho công việc bên trong tài khoản của họ.
Doanh nghiệp của bạn sẽ lớn mạnh. Nhưng chi phí của bạn lại không đổi
Việc tuyển dụng các nhân viên mới không dẫn đến hóa đơn đắt đỏ hơn – cắt giảm chi phí CNTT của bạn bằng cách chuyển sang gói chi phí cố định. Dù bạn có một nhóm gồm 5, 10, 50 người hoặc hơn, hãy chọn kế hoạch phù hợp với quy mô doanh nghiệp và dễ dàng thêm những người dùng mới.
Bạn có thể truy cập một nhóm công cụ kinh doanh đầy đủ
Hãy thử tưởng tượng rằng bạn sẽ phải trả bao nhiêu tiền nếu cần mua các công cụ CRM, quản lý dự án, công cụ truyền thông và nhiều hơn nữa cho từng người dùng riêng lẻ. Thông qua việc lựa chọn Bitrix24, cả nhóm của bạn sẽ có thể truy cập tất cả các tính năng mà họ cần ở một mức phí cố định.

Hơn 10.000.000 công ty trông cậy vào Bitrix24

Hãy mời nhóm của bạn để làm việc hiệu quả!