Giá Đám mây

Đám mây
Đám mây
Phí hàng tháng
Miễn phí
Free
Bộ công cụ bắt đầu kinh doanh
$0
cho tất cả người dùng
Đặc biệt
Start+
Các website và CRM để phát triển doanh nghiệp của bạn
$24/tháng
$19/tháng
-21%
cho tất cả người dùng
CRM+
CRM mạnh mẽ
$69/tháng
$55/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
Project+
Tính năng quản lý dự án mạnh mẽ
$69/tháng
$55/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
Kinh doanh
Standard
Bộ công cụ kinh doanh nâng cao
$99/tháng
$79/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
Professional
Bộ công cụ kinh doanh không giới hạn
$199/tháng
$159/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
Phí hàng tháng
Miễn phí
Free
$0
cho tất cả người dùng
Đặc biệt
Start+
$24/tháng
$19/tháng
-21%
cho tất cả người dùng
CRM+
$69/tháng
$55/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
Project+
$69/tháng
$55/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
Kinh doanh
Standard
$99/tháng
$79/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
Professional
$199/tháng
$159/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
Miễn phí
Free
Đặc biệt
Start+
CRM+
Project+
Kinh doanh
Standard
Professional
Bộ công cụ bắt đầu kinh doanh
Các website và CRM để phát triển doanh nghiệp của bạn
CRM mạnh mẽ
Tính năng quản lý dự án mạnh mẽ
Bộ công cụ kinh doanh nâng cao
Bộ công cụ kinh doanh không giới hạn
Người dùng
Không giới hạn
2
6
24
50
Không giới hạn
Phí hàng tháng
$0
cho tất cả người dùng
$24/tháng
$19/tháng
-21%
cho tất cả người dùng
$69/tháng
$55/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
$69/tháng
$55/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
$99/tháng
$79/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
$199/tháng
$159/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
Lưu trữ trực tuyến
5 GB
10 GB
50 GB
50 GB
100 GB
1.024 GB
CRM
Tác vụ và dự án
Truyền thông
Trò chuyện và cuộc gọi video
Cửa hàng trực tuyến
Trung tâm liên hệ
Quản trị
Tự động hóa tiếp thị
Trí tuệ bán hàng
Trung tâm Bán hàng
Hỗ trợ
Không
Cơ bản
Nâng cao
Chuyên nghiệp
Tính năng
Hiển thị chênh lệch
Miễn phí
Free
Đặc biệt
Start+
CRM+
Project+
Kinh doanh
Standard
Professional
CRM
Cơ bản
Số đầu mối không giới hạn
Số giao dịch không giới hạn
Số liên hệ không giới hạn
Số công ty không giới hạn
Báo giá
Hóa đơn
Danh mục sản phẩm
Chế độ xem kanban
Chế độ CRM đơn giản và cổ điển (có đầu mối/không có đầu mối)
Giai đoạn/trạng thái tùy chỉnh
Dòng thời gian
Chuyển đổi đầu mối thành liên hệ, công ty, giao dịch
Chuyển đổi giao dịch thành báo giá và hóa đơn
Hồ sơ khách hàng
Thùng rác
Người quan sát trong các giao dịch
Trò chuyện trong CRM
Nhóm bán hàng chuyên nghiệp 
Quyền truy cập CRM
Đường ống
1
2
10
1
10
Không giới hạn
Ống
Giao dịch lặp lại
Hóa đơn định kỳ
Các trường yêu cầu theo giai đoạn
Trình tạo tài liệu
Quyền truy cập trình tạo tài liệu
Kích cỡ tập tin khuôn mẫu
2 Mb
2 Mb
2 Mb
2 Mb
2 Mb
2 Mb
Trường được hiển thị cho những người dùng được chọn
Email từ CRM
email mỗi tháng
1.000
2.000
35.000
1.000
50.000
1.000.000
Chuyển đổi báo giá thành giao dịch và hóa đơn 
Trình kiểm soát trùng lặp CRM (tìm kiếm trùng lặp)
Khôi phục từ thùng rác
Nhật ký truy cập CRM
Lịch sử thay đổi 
Tự động quay số
Đặt trước nguồn lực để xếp lịch hẹn trong CRM
6
24
24
6
24
Google Maps trong CRM
100
Tích hợp Zoom
Xóa "Chạy trên nền Bitrix24" trong biểu mẫu
Xóa "Chạy trên nền Bitrix24" trong trò chuyện trực tiếp
Phân tích và báo cáo 
Kế hoạch doanh số
Phân tích CRM
Số đầu mối, giao dịch, liên hệ hoặc công ty tối đa được bao gồm trong các báo cáo phân tích của CRM 
2.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Tự động hóa việc bán hàng và tiếp thị 
Quy tắc/yếu tố kích hoạt cho đầu mối và giao dịch
Chỉnh sửa các quy tắc/yếu tố kích hoạt trong trình thiết kế quy trình kinh doanh
Tự động hóa quy trình kinh doanh trong CRM
Tự động hóa quy trình thông minh
Nhập/xuất dữ liệu và tích hợp
Nhập qua .csv
Di chuyển từ CRM khác
Nhập liên hệ từ vCard, Gmail, Outlook, Yahoo! Mail
Xuất danh bạ ra CSV, Excel, Outlook
Trình quét thẻ
12
100 tháng
100 tháng
12
100 tháng
Không giới hạn
Có thể tìm kiếm trong CRM với bộ lọc (số lượng tối đa)
Đầu mối
1.000
20.000
100.000
100.000
200.000
Không giới hạn
Giao dịch
1.000
20.000
100.000
100.000
200.000
Không giới hạn
Liên hệ
1.000
20.000
100.000
100.000
200.000
Không giới hạn
Công ty
1.000
20.000
100.000
100.000
200.000
Không giới hạn
Tiếp thị CRM
Email hàng loạt
email mỗi tháng
35.000
50.000
1.000.000
SMS hàng loạt
Phát sóng giọng nói
Nhắn tin hàng loạt (Trung tâm liên hệ)
Đổi mục tiêu trong mạng quảng cáo
Tăng cường doanh số
Quyền truy cập
CRM.Payment
CRM.Payment
Trí tuệ bán hàng
Số đầu mối, giao dịch, liên hệ hoặc công ty tối đa được bao gồm trong các báo cáo Trí tuệ bán hàng 
100.000
100.000
Nguồn trực tuyến
Nguồn ngoại tuyến
Trình xây dựng báo cáo
Phân tích từ khóa trong Trí tuệ Bán hàng
Trung tâm liên hệ
Hệ thống điện thoại tích hợp
Đầu nối SIP để tích hợp vào hệ thống điện thoại của bên thứ ba
Lưu trữ bản sao email
Mạng xã hội và trình nhắn tin
Biểu mẫu CRM
Tiện ích gọi lại
Trò chuyện trực tiếp
Tiện ích website
Theo dõi cuộc gọi
Rest API
Cài đặt kênh mở
Kênh
1
Không giới hạn
Không giới hạn
1
Không giới hạn
Không giới hạn
Cài đặt giờ làm việc
Yêu cầu thông tin liên hệ
Cảnh báo xử lý dữ liệu cá nhân
Chế độ phân phối định tuyến cuộc trò chuyện cho tất cả nhân viên
Khách hàng đánh giá cuộc hội thoại 
Giám sát viên đánh giá cuộc hội thoại
Câu trả lời sẵn
Chuyển cuộc hội thoại giữa các nhân viên
Chuyển cuộc hội thoại giữa các kênh
Hàng đợi và định tuyến theo quy tắc 
Trả lời tự động
Báo cáo phân tích cho các kênh
Thống kê kênh
Xuất dữ liệu ra Excel
Quyền truy cập kênh
Cài đặt email
Kết nối email bên ngoài
Số hộp thư cho mỗi người dùng
1
5
5
10
Hộp thư chung
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Email đi
email mỗi tháng
2.000
35.000
50.000
1.000.000
Đồng bộ email ban đầu và giới hạn lưu trữ
30 ngày
30 ngày
30 ngày
90 ngày
Tích hợp với tác vụ
Tích hợp với CRM
Cài đặt hệ thống điện thoại
Tích hợp PBX thông qua Rest API
Tích hợp PBX qua đầu nối SIP
Đường gọi đến/đi không giới hạn
Định tuyến cuộc gọi
Chuyển tiếp cuộc gọi
Bộ điện thoại VoIP
Máy lẻ nội bộ
Cài đặt giờ làm việc
Hộp thư thoại và lời chào
Chế độ phân phối cuộc gọi cho tất cả nhân viên
Chuyển tiếp cuộc gọi nhỡ
Tiếp quản cuộc gọi
Khớp số với nguồn (CRM)
Xuất chi tiết cuộc gọi ra Excel
Tiếp quản cuộc gọi VoIP
Tự động quay số
Đánh giá chất lượng cuộc gọi
IVR (menu giọng nói)
2 cấp độ
2 cấp độ
2 cấp độ
Không giới hạn
Ghi âm cuộc gọi
500
Không giới hạn
100
Không giới hạn
Không giới hạn
Nhóm hàng đợi
Không giới hạn
Không giới hạn
1
Không giới hạn
Không giới hạn
Kích cỡ nhóm hàng đợi
Không giới hạn
Không giới hạn
3
Không giới hạn
Không giới hạn
Tự động phiên âm cuộc gọi
$
$
$
$
$
Quyền truy cập hệ thống điện thoại
Thống kê cuộc gọi
Cài đặt theo dõi cuộc gọi
Website
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Khách
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Số điện thoại
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Tác vụ và dự án
Cơ bản
Tác vụ và dự án
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Trình lập kế hoạch
Tác vụ con
Danh sách kiểm tra
Lời nhắc nhở
Chế độ tự động lấy nét
Thùng rác
Tích hợp với CRM, dòng công việc, lịch và ổ lưu trữ
Email đến tác vụ
Tác vụ đến email
Tác vụ di động cho iOS và Android
Quản lý dự án
Kanban dự án
Chủ sở hữu dự án
Ngày bắt đầu/kết thúc dự án
Gantt
Theo dõi thời gian tác vụ
Bỏ qua ngày cuối tuần và ngày lễ khi lập kế hoạch
Khuôn mẫu dự án (sao chép dự án/nhóm làm việc)
Hợp tác
Quan sát viên và người tham gia
Ủy quyền
Đánh giá tác vụ
Kiểm soát tác vụ
Chế độ xem của giám sát viên
Trường tùy chỉnh
Quyền truy cập
Giữ các tập tin bị xóa trong thùng rác
30 ngày
30 ngày
30 ngày
30 ngày
30 ngày
30 ngày
Quyền truy cập nhóm làm việc/dự án
Tác vụ phụ thuộc
5
Tự động hóa kinh doanh
Khuôn mẫu tác vụ và tác vụ lặp lại
Khuôn mẫu với các tác vụ con
Chia sẻ khuôn mẫu
Tự động hóa tác vụ (quy tắc và yếu tố kích hoạt)
Báo cáo phân tích
KPI hiệu suất
Trình xây dựng báo cáo
Có thể tìm kiếm trong tác vụ với bộ lọc (số lượng tối đa)
Tác vụ
1.000
10.000
100.000
100.000
200.000
Không giới hạn
Thêm
Khôi phục từ thùng rác
Website và trang đích đến
Website
1
10
10
1
10
Không giới hạn
Các trang web
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Sử dụng tên miền riêng
Khuôn mẫu website
Sao chép trang web
Google Analytics
Google Maps
Biểu mẫu CRM
Trò chuyện trực tiếp trên website
Tiện ích gọi lại
Xóa nhãn "Chạy trên nền Bitrix24"
Quyền truy cập trình xây dựng website
Trí tuệ bán hàng
Màu chủ đề tùy chỉnh
Chèn HTML hoặc JS
Khối động
Nhập website
Xuất website
Khối siêu cấp
Cookie consent
Cửa hàng trực tuyến (beta)
Cửa hàng
1
1
1
1
10
Không giới hạn
Đơn hàng
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Sản phẩm
100
200
3.000
100
3.000
Không giới hạn
Doanh thu
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Xử lý giao dịch
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Quyền truy cập cửa hàng
SKU 
Bộ và combo
Giá thay đổi
Khuôn mẫu giảm giá
Trình xây dựng giảm giá
Mã giảm giá
Giảm giá tích lũy
Quy tắc tự động hóa
Xử lý thanh toán
Chi phí vận chuyển cố định
Máy tính chi phí vận chuyển
Quản lý kho hàng
Quản lý kho (tài liệu)
Nhập cửa hàng trực tuyến (không có danh mục)
Xuất cửa hàng trực tuyến (không có danh mục)
Giao tiếp
Ứng dụng di động
Ứng dụng máy tính để bàn (Windows, Mac)
Áp dụng nền tảng cho tất cả
Áp dụng menu cho tất cả
Dòng hoạt động
Video thông báo
Chỉ báo xem bài đăng
Email đến bài đăng
Thông báo
Thăm dò
Huy hiệu trân trọng
Trò chuyện
Trò chuyện, cuộc gọi thoại và video
Trò chuyện nhóm (công khai/riêng tư)
Cuộc gọi video HD (1-1)
Cuộc gọi video HD (tối đa 48 người dùng)
Hội nghị video (lên đến 48 người)
Cuộc gọi video nhóm di động
Ghi lại cuộc gọi video
Chia sẻ màn hình
Làm mờ nền
Nền ảnh/video
Mật khẩu hội nghị video
Cuộc gọi thoại
Mã hóa
Thời lượng cuộc gọi
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Video HD
Âm thanh HD
Tích hợp Zoom
Drive
Lưu trữ trực tuyến
5 GB
10 GB
50 GB
50 GB
100 GB
Drive Cá nhân/Nhóm
Ổ Drive của Công ty
Đồng bộ tập tin
Tích hợp One Drive, Google Drive, Dropbox, Box
Chỉnh sửa trực tuyến qua GoogleDocs, MS Office Online
Chỉnh sửa trên máy (MS Office, OpenOffice, LibreOffice)
Chia sẻ tập tin công khai
Chia sẻ thư mục công khai
Thùng rác
Quyền truy cập tập tin
Quyền truy cập thư mục
Bật tính năng phiên bản
Giữ các tập tin bị xóa trong thùng rác
30 ngày
30 ngày
30 ngày
30 ngày
30 ngày
30 ngày
Lưu trữ phiên bản tập tin không được sử dụng
0
30 ngày
30 ngày
30 ngày
90 ngày
90 ngày
Lưu trữ phiên bản cho các tập tin được sử dụng trong tác vụ, dòng hoạt động hay lịch 
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Giới hạn chuyển đổi kích thước tập tin video
300 Mb
300 Mb
1 GB
1 GB
1 GB
1 GB
Khóa tài liệu
Chỉnh sửa trực tuyến qua GoogleDocs, MS Office Online
Chỉnh sửa trên máy (MS Office, OpenOffice, LibreOffice)
Tài liệu
Xem
Hợp tác chỉnh sửa
Lịch
Lập kế hoạch sự kiện