Giá Đám mây

Đám mây
Đám mây
Free
CRM+
phổ biến nhất
Standard
giá trị tốt nhất
Professional
Phí hàng tháng
1 tháng
3 tháng
6 tháng
12 tháng
24 tháng
$0
cho tất cả người dùng
$69/tháng
cho tất cả người dùng
$99/tháng
cho tất cả người dùng
$199/tháng
cho tất cả người dùng
Khách hàng mục tiêu
Cho những người mới bắt đầu
Cho các công ty nhỏ muốn bán nhiều hàng hơn
Cho các công ty cỡ vừa cần quản lý khách hàng và tác vụ chuyên nghiệp
Cho các công ty mọi cỡ cần công cụ quản lý dự án, giao tiếp nội bộ và tự động hóa bán hàng tối tân
Người dùng
12
6
50
Không giới hạn
Lưu trữ trực tuyến
5 GB
50 GB
100 GB
Không giới hạn
CRM
Tự động hóa tiếp thị
Tác vụ và dự án
Truyền thông
Website
Trung tâm liên hệ
Nếu bạn đại diện cho một tổ chức phi lợi nhuận hoặc tổ chức giáo dịch, công ty của bạn có thể đủ điều kiện được giảm giá. Hãy tìm thêm thông tin trên trang Giảm giá & Ưu đãi Đặc biệt.
Hiển thị toàn bộ biểu đồ
Tính năng
Hiển thị chênh lệch
Người dùng
12
6
50
Không giới hạn
1
2
5
Không giới hạn
Dòng Hoạt động
Trò chuyện
Drive
5 GB
50 GB
100 GB
Không giới hạn
3
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Lịch
Nhóm Làm việc
Thời gian làm việc và báo cáo
Cổng thông tin công ty
Dòng Công việc
Không giới hạn
5
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Bảng thanh trượt CRM
CRM đa kênh
12
100 tháng
50/tháng
Không giới hạn
30 ngày
60 ngày
90 ngày
Mối
Quản lý khách hàng
Deals
1
Không giới hạn
10
Không giới hạn
6
Không giới hạn
24
Không giới hạn
Hóa đơn và thanh toán trực tuyến
Báo giá
Hoạt động CRM
Giao tiếp CRM
Hạng mục sản phẩm
Biểu mẫu website và tiện ích trò chuyện của CRM
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Tự động hóa CRM
Báo cáo
Quyền Truy cập CRM
Tiếp thị
35 000 /thứ hai
50 000/tháng
1 000 000/tháng
Telephony tích hợp
1 số
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
$49/tháng
$49/tháng
$49/tháng
$49/tháng
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
100/tháng
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
2 cấp độ
2 cấp độ
Không giới hạn
1
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
3
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Các tính năng khác của CRM
1
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
100/tháng
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
1
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Webmail
10
5
10
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
30 ngày
60 ngày
90 ngày
5 GB
50 GB
100 GB
Không giới hạn
1
10
10
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Cài đặt tài khoản
1
1
10
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
100
3000
5000
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
0%
0%
0%
0%