Bitrix24 - Đánh giá & Chứng thực từ khách hàng

Mr. Pham Xuan Tung

Vice Director - IT Dept., Saigon Newport Corporation

“Bitrix24 là phần mềm phù hợp nhất cho nhu cầu của chúng tôi.” Tìm hiểu thêm

Felicitas Fein

Project head coordinator, MoSAiK

“Là một dự án đào tạo giáo viên tại một trường đại học, chúng tôi có thể không thuộc "người dùng Bitrix24 điển hình". Bất chấp điều đó, chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý dự án Bitrix24 trong hơn 6 tháng, điều gì đã khiến chúng tôi chọn sản phẩm này và chúng tôi đã được lợi như thế nào khi sử dụng nó.” Tìm hiểu thêm

Dominik Groebler

CEO, Immoveo Ltd.

“Ngay từ đầu, chúng tôi đã rất ngạc nhiên bởi sự kết hợp của nhiều tính năng hữu ích mà Bitrix24 cung cấp. Chúng tôi sử dụng Bitrix24 trong các lĩnh vực quản lý dự án, CRM và giao tiếp nội bộ công ty.” Tìm hiểu thêm

Grove Group

“Trong thời gian ngắn, với sự phối hợp chặt chẽ, Grove và Vitranet24 đã golive thành công giải pháp truyền thông tương tác giao tiếp (hay còn gọi là E-Office – Văn phòng điện tử) cho qui mô 5.000 user, thể hiện tính cấp thiết và cần thiết của việc ứng dụng 1 hệ thống quản lý tương tác giao tiếp làm việc tích hợp trên cùng một nền tảng Bitrix24.” Tìm hiểu thêm

15.000.000+ tổ chức đã chọn Bitrix24

Bắt đầu ngay