Hội thảo web

Hội thảo web của chúng tôi đa dạng về chủ đề, có sẵn miễn phí bằng nhiều ngôn ngữ.
Video giới thiệu về Bitrix24 theo yêu cầu (25 phút)
Chọn một hội thảo web
Người trình bày
Chủ đề
Ngôn ngữ
Tên
Người trình bày
Chủ đề
Ngôn ngữ
Đăng ký
Webinar Giới Thiệu Bitrix24
Người trình bày
Chủ đề
Khác
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Để xem các hội thảo web và hướng dẫn khác, vui lòng theo dõi Bitrix24 trên YouTube
img_block_subscrube