Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
Integration with Centrex Gamma
Integration with Centrex Gamma
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Mercado Libre
Mercado Libre
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Call window hints
Call window hints
Miễn phí
SignaTech
SignaTech
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Ringstar Cloud PBX
Ringstar Cloud PBX
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
SabaX 1300 SMS
SabaX 1300 SMS
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Extractor
Extractor
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
SabaX Web2SMS
SabaX Web2SMS
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
SabaX MessagePro
SabaX MessagePro
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
WhatsApp Link
WhatsApp Link
Miễn phí
Salesforce Data Migration
Salesforce Data Migration
Miễn phí
BPM: Entity Finder
BPM: Entity Finder
Miễn phí