Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
Zapier Dashboard
Zapier Dashboard
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Submit Workflow Request In Mobile App ( by First Mind Software )
Submit Workflow Request In Mobile App ( by First Mind Software )
Miễn phí
Kladana Gateway
Kladana Gateway
Miễn phí
Call window hints
Call window hints
Miễn phí
Call Card Extended information about the client in call details
Call Card Extended information about the client in call details
Miễn phí
Smart Finance scripts
Smart Finance scripts
Miễn phí
Phone Search
Phone Search
Miễn phí
iSpring Integration Module for Bitrix24
iSpring Integration Module for Bitrix24
Miễn phí
Google Sheets integration
Google Sheets integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Fale Fácil VoIP
Fale Fácil VoIP
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
University
University
Miễn phí
CityNet SMS
CityNet SMS
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng