Bitrix24 Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Chợ.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
RSS
BaseLinker integration
BaseLinker integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
QuickBooks Accounting
QuickBooks Accounting
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Import from Excel to CRM
Import from Excel to CRM
Miễn phí
DialPlug – Bitrix24 Telephony Plugin for India
DialPlug – Bitrix24 Telephony Plugin for India
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Placetel
Placetel
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Chathub
Chathub
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Cloudware
Cloudware
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Eisenhower Matrix
Eisenhower Matrix
Miễn phí
Invoicing
Invoicing
Miễn phí
Yaware.TimeTracker
Yaware.TimeTracker
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
HiHub ESL
HiHub ESL
Miễn phí
AliExpress integration
AliExpress integration
Miễn phí