Bitrix24 Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Chợ.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
RSS
FormDesigner - online web form builder
FormDesigner - online web form builder
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Designer of reports and dashboards in Google Data Studio
Designer of reports and dashboards in Google Data Studio
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Send goals to Google and Facebook
Send goals to Google and Facebook
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Integration with WooCommerce store
Integration with WooCommerce store
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Integration with the site on WordPress Contact Form 7
Integration with the site on WordPress Contact Form 7
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Google Drive integrations
Google Drive integrations
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Chatix - WhatsApp and VKontakte for Bitrix24
Chatix - WhatsApp and VKontakte for Bitrix24
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
OMICRM
OMICRM
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
[EQ] SMS
[EQ] SMS
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
WhatsApp Help
WhatsApp Help
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Time report by task
Time report by task
Miễn phí
Recurring billing (AssetPayments)
Recurring billing (AssetPayments)
Miễn phí