Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
TASKS & PROJECTS REPORTS
TASKS & PROJECTS REPORTS
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Fale Fácil Ponto
Fale Fácil Ponto
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Rekvizitai - Lithuanian companies' database
Rekvizitai - Lithuanian companies' database
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
ABC Analysis (Products)
ABC Analysis (Products)
Miễn phí
Call analytics
Call analytics
Miễn phí
Customer cohort analysis
Customer cohort analysis
Miễn phí
Deals and products
Deals and products
Miễn phí
Workflow analytics
Workflow analytics
Miễn phí
IQ.Leave
IQ.Leave
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
ABC Analysis
ABC Analysis
Miễn phí
Deal analytics
Deal analytics
Miễn phí
Customer churn and retention
Customer churn and retention
Miễn phí