Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Chợ.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
CRM Drive Integration
CRM Drive Integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Clickatell SMS for Bitrix24
Clickatell SMS for Bitrix24
Miễn phí
Acuity Scheduling for Bitrix24
Acuity Scheduling for Bitrix24
Miễn phí
MSG91 for Bitrix24
MSG91 for Bitrix24
Miễn phí
Vonage SMS for Bitrix24
Vonage SMS for Bitrix24
Miễn phí
Basic report on leads
Basic report on leads
Miễn phí
Basic report on deals
Basic report on deals
Miễn phí
Basic report on leads
Basic report on leads
Miễn phí
Basic report on deals
Basic report on deals
Miễn phí
Calendly for Bitrix24
Calendly for Bitrix24
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Twilio for Bitrix24
Twilio for Bitrix24
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Timebooking.online
Timebooking.online
Miễn phí