Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
WhatsApp, Telegram, Instagram from Wazzup
WhatsApp, Telegram, Instagram from Wazzup
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Deal analytics
Deal analytics
Miễn phí
Lead generation
Lead generation
Miễn phí
Key performance indicators
Key performance indicators
Miễn phí
ABC Analysis
ABC Analysis
Miễn phí
Customer churn and retention
Customer churn and retention
Miễn phí
ChatApp for WhatsApp, Telegram, Viber
ChatApp for WhatsApp, Telegram, Viber
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Deals and products
Deals and products
Miễn phí
Roistat — Cross-cutting business analytics system
Roistat — Cross-cutting business analytics system
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
PowerZap WhatsApp API for Bitrix24
PowerZap WhatsApp API for Bitrix24
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Deal analytics summary
Deal analytics summary
Miễn phí
Asterisk Integration
Asterisk Integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng