Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
Send Unisender Email Campaigns Directly From Bitrix24
Send Unisender Email Campaigns Directly From Bitrix24
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Absence
Absence
Miễn phí
Jira Integration
Jira Integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Integromat
Integromat
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
PINALL Business Process Base
PINALL Business Process Base
Miễn phí
Helpdesk
Helpdesk
Miễn phí
REST Activity - Expands business process capabilities
REST Activity - Expands business process capabilities
Miễn phí
Document generator
Document generator
Miễn phí
Notifications from Bitrix24 to Telegram
Notifications from Bitrix24 to Telegram
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
URL shortener: bit.ly, tinyurl.com, tiny.cc
URL shortener: bit.ly, tinyurl.com, tiny.cc
Miễn phí
Dinas (Digital Signature by Askarasoft)
Dinas (Digital Signature by Askarasoft)
Miễn phí
Workflow PDF Generator
Workflow PDF Generator
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng