Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
Workflow analytics
Workflow analytics
Miễn phí
Absence
Absence
Miễn phí
Jira Integration
Jira Integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Helpdesk
Helpdesk
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
PINALL Business Process Base
PINALL Business Process Base
Miễn phí
Document generator
Document generator
Miễn phí
URL shortener: bit.ly, tinyurl.com, tiny.cc
URL shortener: bit.ly, tinyurl.com, tiny.cc
Miễn phí
Notifications from Bitrix24 to Telegram
Notifications from Bitrix24 to Telegram
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Business Process Master
Business Process Master
Miễn phí
Workflow PDF Generator
Workflow PDF Generator
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Twilio SMS
Twilio SMS
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Dinas (Digital Signature by Askarasoft)
Dinas (Digital Signature by Askarasoft)
Miễn phí