Blogs

CRM.Thanh Toán Trong Giao Dịch

CRM.Thanh Toán Trong Giao Dịch

CRM.Thanh toán là công cụ cho phép bạn nhận thanh toán thông qua các hệ thống đặc biệt được kết nối với Bitrix24 nay đã có trên máy tính và Ứng dụng CRM Di động.
đọc thêm
Tài Liệu Trong CRM

Tài Liệu Trong CRM

Tài liệu là một phần không thể thiếu trong công việc của bất kỳ công ty nào. Với sự trợ giúp của Bitrix24, bạn sẽ đơn giản hóa và tăng tốc quá trình xử lý giấy tờ.
đọc thêm
Email Trong CRM Di Động

Email Trong CRM Di Động

Giờ đây, bạn có thể giao tiếp với khách hàng của mình bằng email trực tiếp từ CRM di động. Lịch sử thư từ được lưu trong biểu mẫu hồ sơ khách hàng.
đọc thêm
Trợ lý AI trong Bitrix24

Trợ lý AI trong Bitrix24

Cùng tìm hiểu Trợ lý AI cho văn bản và hình ảnh trong Bitrix24.Sites cũng như khả năng điều chỉnh trang web cho thiết bị di động ở chế độ trình chỉnh sửa.

đọc thêm
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bitrix24.Sign

Bitrix24.Sign

Chúng tôi đã phát hành một công cụ mới để làm việc với các tài liệu trong CRM - Bitrix24.Sign, cho phép bạn và đối tác ký vào các tài liệu ngay từ điện thoại di động của mình.
đọc thêm
Hoá Đơn Trong Bitrix24 CRM

Hoá Đơn Trong Bitrix24 CRM

Các hóa đơn mới dựa trên các quy trình thông minh với nhiều khả năng tùy chỉnh và tự động hóa hơn. Ngoài ra, bạn còn có thể làm việc với hóa đơn trong ứng dụng di động.
đọc thêm
Tạo Báo Giá Trên Bitrix24 CRM

Tạo Báo Giá Trên Bitrix24 CRM

Cách tạo Báo giá trong Bitrix24 cũng như các tính năng và giao diện trên máy tính và thiết bị di động sẽ được đề cập đến trong bài blog này.
đọc thêm
Các Khối Thời Gian Còn Trống

Các Khối Thời Gian Còn Trống

Bạn cần tìm thời gian phù hợp cho cuộc họp với những người dùng bên ngoài công ty? Hãy gửi họ một liên kết đến các khối thời gian còn trống của bạn để họ có thể chọn khoảng thời gian phù hợp.
đọc thêm