Remote Work 2.0: Holiday Edition

đọc thêm
Bitrix24 Holiday Sale

Remote Work 2.0: Holiday Edition

SALE! Get up to 40% OFF on commercial plans: Cloud Plans and On-Premise Editions!
đọc thêm
Có Gì Mới trên Bitrix24: Tháng Mười Một

Có Gì Mới trên Bitrix24: Tháng Mười Một

Tìm hiểu về các công cụ và tính năng mới trên Bitrix24 trong tháng này!

đọc thêm
Có Gì Mới trên Bitrix24: Tóm tắt cập nhật tháng Chín

Có Gì Mới trên Bitrix24: Tóm tắt cập nhật tháng Chín

Hãy đọc để biết một số tin và cập nhật liên quan đến Bitrix24 mà bạn có thể đã bỏ lỡ.

đọc thêm
Push the Limits: Bitrix24 Release Presentation

Push the Limits: Bitrix24 Release Presentation

Dr. Nassim Nicholas Taleb – special guest speaker at our online presentation
đọc thêm
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Có Gì Mới trên Bitrix24: Nội dung tháng Bảy

Có Gì Mới trên Bitrix24: Nội dung tháng Bảy

Kiểm tra thông tin một số tin và cập nhật liên quan đến Bitrix24 mà bạn có thể đã bỏ lỡ.
đọc thêm
Bitrix24 Release Presentation: Meet the Team

Bitrix24 Release Presentation: Meet the Team

We’ll be unveiling all the awesome new tools and features on June 26th at 11 AM EST. Meet your hosts for the upcoming Bitrix24 Release Presentation.
đọc thêm
Có gì mới tại Bitrix24: Bản tin tháng Năm

Có gì mới tại Bitrix24: Bản tin tháng Năm

Chúng tôi rất vui được chia sẻ những tin tức và những cập nhật quan trọng nhất của Bitrix24 mà bạn có thể đã bỏ lỡ.
đọc thêm
Có Gì Mới trên Bitrix24 trong tháng Hai

Có Gì Mới trên Bitrix24 trong tháng Hai

Chúc các bạn tháng Hai vui vẻ!
Chúng tôi vui mừng chia sẻ những tin tức và thông tin cập nhật quan trọng nhất về Bitrix24 mà bạn có thể đã bỏ lỡ.
đọc thêm