Thay Đổi Giao Diện Quản Lý Tệp

đọc thêm
Thay Đổi Giao Diện Quản Lý Tệp

Thay Đổi Giao Diện Quản Lý Tệp

Giao diện mới đã xuất hiện trong tất cả các phần tử - nơi làm việc với tệp (files) như CRM, Bản tin, Tác vụ... 
đọc thêm
Theo Dõi Đã Đọc Email và Số Lần Nhấp Chuột Vào Liên Kết Trong CRM-Marketing

Theo Dõi Đã Đọc Email và Số Lần Nhấp Chuột Vào Liên Kết Trong CRM-Marketing

Khi làm việc với các chiến dịch email trong Bitrix24 CRM-Marketing, bạn có thể định cấu hình các tùy chọn để theo dõi lượt đã đọc email và nhấp chuột vào liên kết cũng như sự đồng ý nhận bản tin của khách hàng. 
đọc thêm
Tin Nhắn Ping Trong Tác Vụ Đã Thay Đổi

Tin Nhắn Ping Trong Tác Vụ Đã Thay Đổi

Tin nhắn ping (nhận xét hệ thống trong Tác vụ) đã thay đổi, do đó bạn sẽ không bị phân tâm bởi các thông báo ping nữa.
đọc thêm
Kênh Youtube Bitrix24 Việt Nam

Kênh Youtube Bitrix24 Việt Nam

Bitrix24 nay đã có kênh Youtube Bitrix24.Vietnam, nơi chia sẻ các video hữu ích và thú vị về công năng của Bitrix24.
đọc thêm
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Thanh Toán cho Telephony Bitrix24

Thanh Toán cho Telephony Bitrix24

Từ ngày 15 tháng 9 năm 2021, việc thanh toán các dịch vụ Telephony sẽ được thực hiện qua tài khoản Voximplant. Voximplant Inc. sẽ là người thụ hưởng các khoản thanh toán. 
đọc thêm
Hợp Nhất Liên Hệ và Công Ty

Hợp Nhất Liên Hệ và Công Ty

Bạn có biết rằng trong Bitrix24, bạn có thể hợp nhất các Địa chỉ Liên hệ và Công ty theo cách thủ công không? Đúng rồi! Bạn có thể thực hiện điều này ngay cả khi thông tin trên các biểu mẫu khác nhau.
đọc thêm
Chuyển Đổi Đầu Mối Kinh Doanh Thành Thoả Thuận

Chuyển Đổi Đầu Mối Kinh Doanh Thành Thoả Thuận

Nếu bạn đang làm việc với Đầu mối kinh doanh trên gói Bitrix24 Miễn phí FREE hoặc BASIC và không thể truy cập vào phần CRM này nữa, bạn cần chuyển đổi Đầu mối kinh doanh thành Thoả thuận như sau.
đọc thêm
Tích Hợp Bitrix24 Với Các Hệ Thống Thanh Toán

Tích Hợp Bitrix24 Với Các Hệ Thống Thanh Toán

Có nhiều cách khác nhau để sử dụng hệ thống Thanh toán trong Bitrix24 và chúng tôi đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng của bạn khi thanh toán cho bạn. Dưới đây là danh sách không đầy đủ các ứng dụng hệ thống thanh toán Tích hợp Bitrix24.
đọc thêm