Blogs

Tạo Mã QR Quy Tắc Tự Động Hóa và Trình Kích Hoạt Quét Mã QR

Tạo Mã QR Quy Tắc Tự Động Hóa và Trình Kích Hoạt Quét Mã QR

Chúng tôi đã thêm tạo mã QR quy tắc tự động hóa và trình kích hoạt Quét mã QR vào CRM. Những công cụ này sẽ giúp bạn tự động hóa việc đăng ký người tham gia cho các sự kiện.

đọc thêm
Đặt Phòng Họp Trên Bitrix24

Đặt Phòng Họp Trên Bitrix24

Tạo và đặt trước phòng họp trong Bitrix24. Thêm danh mục vào danh sách phòng họp.
đọc thêm
Chạy Các Chiến Dịch Email Marketing Trên Bitrix24

Chạy Các Chiến Dịch Email Marketing Trên Bitrix24

Hệ thống tiếp thị đa kênh Bitrix24 cho phép bạn chạy các chiến dịch tiếp thị dựa trên các phân khúc khác nhau.
đọc thêm
Thay Đổi Cấp Phép Phiên Bản Tại Chỗ Cho Khách Hàng

Thay Đổi Cấp Phép Phiên Bản Tại Chỗ Cho Khách Hàng

Để tiếp tục cung cấp các bản cập nhật sản phẩm chất lượng và kịp thời, chúng tôi sẽ chuyển giấy phép Bitrix24 Tại chỗ sang mô hình đăng ký từ ngày 1 tháng 9 năm 2022.
đọc thêm
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365

Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365

Trong bài viết này, các bạn sẽ có thông tin đầy đủ về việc đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365 cũng như ngắt kết nối khi bạn muốn.
đọc thêm
Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với iCloud

Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với iCloud

Thiết lập đồng bộ hóa iCloud Сalendar với Bitrix24 của bạn. Tất cả các sự kiện từ iCloud Сalendar của bạn sẽ xuất hiện trong Lịch Bitrix24 của bạn và ngược lại.
đọc thêm
Trang Web và Cài Đặt Trang

Trang Web và Cài Đặt Trang

Việc tạo một trang web bằng Bitrix24 và tùy chỉnh nó cho doanh nghiệp của bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế!
đọc thêm
Quyền Truy Cập Các Trang Web

Quyền Truy Cập Các Trang Web

Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập Trang web: ai có thể truy cập phần này hoặc những hành động nào có thể được thực hiện bởi những người dùng cụ thể với các trang web của bạn được tạo trong Bitrix24.
đọc thêm