Blogs

Dịch Vụ Trong CRM

Dịch Vụ Trong CRM

Ngày càng có nhiều công ty cung cấp Dịch vụ. Trong bản Bitrix24 mới nhất, chúng tôi đã tạo Dịch vụ dưới dạng một loại sản phẩm riêng biệt.
đọc thêm
Kho Bitrix24 – Bổ Sung Nhà Cung Cấp và Quyền Truy Cập

Kho Bitrix24 – Bổ Sung Nhà Cung Cấp và Quyền Truy Cập

Bitrix24 đã thêm khả năng định cấu hình quyền truy cập vào Danh mục sản phẩm và Quản lý hàng tồn kho. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng bổ sung thông tin nhà cung cấp trong Kho Bitrix24.
đọc thêm
CRM Chủ Động: Một Khái Niệm Mới

CRM Chủ Động: Một Khái Niệm Mới

Bitrix24 CRM chủ động nhằm mục đích giúp người mới bắt đầu dễ dàng hơn và cung cấp các khả năng mới cho người dùng có kinh nghiệm. CRM chủ động có các khả năng mới để tổ chức ngày làm việc và khách hàng của bạn tốt hơn.
đọc thêm
Webinar Giới Thiệu Bitrix24 Mới

Webinar Giới Thiệu Bitrix24 Mới

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu thêm về Bitrix24 và cách Bitrix24 có thể giúp ích cho doanh nghiệp của bạn, thì hội thảo trực tuyến Giới thiệu về Bitrix24 mới này dành cho bạn.
đọc thêm
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24

Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24

ADIGITRANS - Đối tác Vàng của Bitrix24 tại Việt Nam đã thực hiện thành công việc tích hợp ứng dụng Zalo với Bitrix24.
đọc thêm
Cập Nhật Lịch Trên Bitrix24

Cập Nhật Lịch Trên Bitrix24

Lịch trong Bitrix24 đã được cập nhật! Lên lịch các sự kiện, đồng bộ và chia sẻ lịch chưa bao giờ dễ dàng và đầy đủ đến thế!
đọc thêm
Tác Vụ Trên Ứng Dụng Bitrix24 Di Động

Tác Vụ Trên Ứng Dụng Bitrix24 Di Động

Chúng tôi đã cập nhật các tác vụ trên ứng dụng di động Bitrix24. Từ nay, bạn có thể tạo tác vụ và kiểm soát tiến trình của chúng bằng điện thoại di động ở mọi lúc, mọi nơi.
đọc thêm
Đổi Tên Miền và Tên Tài Khoản Bitrix24

Đổi Tên Miền và Tên Tài Khoản Bitrix24

Trong phiên bản Bitrix24 Đám mây, có một số tùy chọn để quản trị viên làm việc với các miền và tên tài khoản.
đọc thêm