Nền tảng hợp tác miễn phí

Bitrix24 cải thiện giao tiếp nội bộ trong các tổ chức bằng cách kết hợp những công cụ hợp tác phổ biến nhất vào cùng một nền tảng.
Truyền thông

Công cụ giao tiếp và hợp tác

Sẵn sàng thống nhất hợp tác? Các công cụ Intranet, trò chuyện, hội thảo video, lịch, không gian làm việc, tài liệu, tác vụ và giao tiếp nội bộ trong một gói duy nhất!

Hệ thống quản lý nhân sự

Hệ thống quản lý nhân sự đầy đủ tính năng với quản lý chuyên cần, báo cáo công việc, tự động hóa dòng công việc và thư mục nhân viên.

Quản lý tài liệu bảo mật

Lưu trữ đám mây không giới hạn và hệ thống quản lý tài liệu nâng cao cho toàn bộ tổ chức của bạn.

Nhóm làm việc và dự án

Nền tảng quản lý dự án chuyên nghiệp với các tác vụ, dự án, nhóm làm việc, bảng Kanban, biểu đồ Gantt và quản lý khối lượng công việc.

9,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24
Di động và máy tính để bàn
Bitrix24 đi kèm các ứng dụng di động và máy tính để bàn miễn phí trên Android, iOS, Mac và PC

Tại chỗ

Bitrix24 được cung cấp dưới dạng Đám mây và Tại chỗ với khả năng truy cập mã nguồn. Bạn có thể tự cài đặt dịch vụ này trên máy chủ của mình và tùy chỉnh nếu cần.

API

API và REST API có sẵn cho cả hai phiên bản Đám mây và Tại chỗ của Bitrix24.

Tích hợp

Bitrix24 có hàng chục tùy chọn tích hợp trong Bitrix24.Market.
Bạn có thể tự tạo ứng dụng của mình sử dụng REST API của chúng tôi.

Bitrix24 có thể làm gì nữa
Truyền thông
Tác vụ và Dự án
CRM
Trung tâm Liên hệ
Website