Nền tảng hợp tác miễn phí

Bitrix24 cải thiện giao tiếp nội bộ trong các công ty bằng cách kết hợp những công cụ hợp tác phổ biến nhất trực tuyến.

Không gian làm việc trực tuyến

Bitrix24 có tất cả các công cụ họp trực tuyến ở cùng một chỗ: bảng tin trực tiếp, trò chuyện, gọi điện thoại, cuộc gọi video, v.v.!

Bảng tin
Tin tức, cập nhật, thông báo, thích/phản ứng, huy hiệu trân trọng, v.v.
Bình chọn cho nhân viên
Một cách nhanh chóng và tiện lợi để thu thập ý kiến từ nhóm của bạn, các bình chọn rất thú vị, gắn kết và vô cùng hữu ích.
Trò chuyện và hội nghị video
Dù làm việc từ xa hay không, các nhân viên sẽ luôn có nhiều lựa chọn để giao tiếp - trò chuyện, cuộc gọi thoại, cuộc gọi video và hội nghị.

Dòng công việc

Thông báo bắt buộc

Huy hiệu trân trọng

Ghi âm cuộc gọi

Tìm lịch sử trò chuyện

Hợp tác

Bitrix24 có nhiều công cụ để hợp tác nhóm và quản lý dự án, đặc biệt cho các nhóm làm việc từ xa.

Tác vụ
Các tác vụ có thể có danh sách kiểm tra và tác vụ con. Thời gian tác vụ được tự động theo dõi.
Lịch
Lịch có thể là lịch cá nhân, nhóm hay công ty. Có thể đồng bộ hai chiều với các lịch khác.
Báo cáo
Sau khi tác vụ được hoàn tất, người chịu trách nhiệm sẽ gửi một báo cáo đến giám sát viên.

Hệ thống điện thoại

Xếp lịch hẹn

Trò chuyện Extranet

Công cụ hợp tác xã hội

Hợp tác bên ngoài

Hệ thống quản lý nhân sự

Bitrix24 có thể được sử dụng như một hệ thống quản lý nhân sự bởi nó có các tính năng quản lý chuyên cần, báo cáo công việc, tự động hóa dòng công việc và thư mục nhân viên.

Đồng hồ trực tuyến
Nút bắt đầu/dừng/tạm dừng ngày làm việc, giờ làm việc của tất cả nhân viên đều được lưu.
Tự động hóa dòng công việc
Các quy trình tiêu chuẩn như yêu cầu nghỉ phép hoặc báo cáo chi phí đều có thể được tự động hóa.
Lịch làm việc
Có ba loại lịch làm việc: lịch linh hoạt, lịch ca, và lịch cố định.

Thư mục nhân viên

Hồ sơ nhân viên

Báo cáo công việc

Quản lý chuyên cần

Báo cáo hiệu năng

Quản lý tài liệu bảo mật

Bitrix24 cung cấp một ổ lưu trữ đám mây lớn cùng một hệ thống quản lý tài liệu tiên tiến để hợp tác trên đám mây trong toàn bộ công ty của bạn.

Chỉnh sửa tài liệu trực tuyến
Các tài liệu có thể được lưu trữ và chỉnh sửa trong đám mây Bitrix24, đám mây riêng tư, hoặc máy chủ của bạn.
Bitrix24.Drive
Ổ lưu trữ đám mây cá nhân, nhóm và công ty với quyền chi tiết cho các tập tin và thư mục.
Bản tích hợp bên thứ ba
Các bản tích hợp tính năng với Box, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, v.v.

Chia sẻ tập tin công khai

Lịch sử tài liệu

Ổ lưu trữ trực tuyến

Khóa chỉnh sửa

Phê duyệt tài liệu

Nhóm làm việc và dự án

Bitrix24 bao gồm một nền tảng quản lý dự án chuyên nghiệp với các tác vụ, dự án, nhóm làm việc, bảng Kanban, biểu đồ Gantt và quản lý tải công việc.

Khuôn mẫu & tự động hóa tác vụ
Các Tác vụ lặp lại có thể được tự động hóa qua Rô-bốt tự động hóa quy trình.
Các vai trò khác nhau trong tác vụ
Mỗi tác vụ có thể có 4 vai trò: Chịu trách nhiệm, Tác giả, Người tham gia, và Người quan sát.
Các chế độ xem tác vụ khác nhau
Có bốn chế độ xem tác vụ: Danh sách, Kanban, Trình lập kế hoạch và biểu đồ Gantt

Biểu đồ Gantt

Bảng Kanban

Tác vụ phụ thuộc

Theo dõi thời gian tác vụ

Báo cáo tác vụ

Cơ sở tri thức

Bitrix24 cho phép bạn tạo nhiều cơ sở tri thức cho toàn bộ công ty và cho các nhóm làm việc/dự án cụ thể có thể được truy cập từ mọi thiết bị.

Trình biên tập trực quan
Dễ dàng tạo và sắp xếp các bài viết đẹp hỗ trợ nội dung đa phương tiện.
Quyền truy cập tùy chỉnh được
Quyền truy cập các bài viết nhất định có thể bị hạn chế cho những người dùng được chọn.
Tìm kiếm thông minh
Rất dễ để tìm một trang hoặc tài liệu trong một cơ sở tri thức Bitrix24.

Trình biên tập dựa trên khuôn mẫu

Quyền truy cập bên ngoài

Thảo luận về bài viết

Có sẵn trên di động

Tích hợp với CRM

Không chỉ là một Nền tảng Giao tiếp, mà còn là một bộ công cụ hợp tác trực tuyến

Bởi là một phần của hệ sinh thái Bitrix24, các công cụ giao tiếp với nhân viên của chúng tôi được tích hợp chéo với những công cụ khác của Bitrix24 để mang đến bạn một nền tảng hợp tác họp nhóm, tự động hóa và tiếp thị trực tuyến toàn diện - một nền tảng trên web duy nhất để vận hành doanh nghiệp của bạn trên đó.

Thay vì hàng chục quy trình, hoạt động và dòng công việc xảy ra ngẫu nhiên và hỗn loạn, bạn sẽ nhận được một quy trình giản lược duy nhất - được thực hiện từ đầu đến cuối trong phần mềm Bitrix24.

TẠI SAO LẠI CHỌN CÁC CÔNG CỤ GIAO TIẾP CỦA BITRIX24?

  1. Một hệ thống đã được thử, tin cậy và yêu mến bởi hơn 10 triệu công ty trên toàn thế giới
  2. MIỄN PHÍ 100% để bắt đầu, số người dùng không giới hạn cho mỗi tài khoản
  3. Giải pháp lý tưởng cho các nhóm làm việc từ xa và từ nhà
  4. Cách tốt nhất để giản lược quy trình giao tiếp trong nội bộ doanh nghiệp
  5. Thay thế mọi công cụ giao tiếp văn phòng và hợp tác nhóm mà bạn có thể đang sử dụng

Tích hợp

Bitrix24 có hàng chục tùy chọn tích hợp trong Bitrix24.Market.
Bạn có thể tự tạo ứng dụng của mình sử dụng REST API của chúng tôi.

10,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24