Hợp tác quản lý dự án

Bitrix24 giúp bạn lập kế hoạch và hoàn thành dự án của mình đúng thời hạn. Có sẵn trên mạng và tại chỗ với khả năng truy cập mã nguồn mở.
Tác vụ và dự án

Quản lý tác vụ nhóm

Hợp tác quản lý tác vụ cho các nhóm lớn và nhỏ. Theo dõi thời gian, lời nhắc, báo cáo, khuôn mẫu, tác vụ phụ thuộc, v.v...

Lập kế hoạch và quản lý dự án

Lập kế hoạch dự án, quản lý tài nguyên và theo dõi tiến bộ nâng cao. Lịch dự án và biểu đồ Gantt tương tác in được.

Giao tiếp và hợp tác

Không gian làm việc cho dự án, trò chuyện trong nhóm, hội thảo qua video, quản lý tài liệu, nhóm extranet cho người dùng bên ngoài và hợp tác qua email.

CRM và quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng và dự án trong một gói. Bao gồm tự động hóa tiếp thị, theo dõi giờ làm, báo giá, lập hóa đơn và thanh toán trực tuyến.

8,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24
Di động và máy tính để bàn
Bitrix24 đi kèm các ứng dụng di động và máy tính để bàn miễn phí trên Android, iOS, Mac và PC

Tại chỗ

Bitrix24 được cung cấp dưới dạng đám mây và tại chỗ với khả năng truy cập mã nguồn. Bạn có thể tự cài đặt dịch vụ này trên máy chủ của mình và tùy chỉnh nếu cần.

API

API và REST API có sẵn cho cả hai phiên bản đám mây và tại chỗ của Bitrix24.

Tích hợp

Bitrix24 có hàng chục tùy chọn tích hợp trong Bitrix24.Market.
Bạn có thể tự tạo ứng dụng của mình sử dụng REST API của chúng tôi.

Bitrix24 có thể làm gì nữa
Truyền thông
Tác vụ và Dự án
CRM
Trung tâm Liên hệ
Website