Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
Knowledge Base | HiHub
Knowledge Base | HiHub
Miễn phí
Absence
Absence
Miễn phí
CRM PDF
CRM PDF
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Integration of the electronic signature
Integration of the electronic signature
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Google Drive integration
Google Drive integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
eSignature
eSignature
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Regulations in CRM
Regulations in CRM
Miễn phí
E-archiwum
E-archiwum
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Document generator
Document generator
Miễn phí
HelloQuote
HelloQuote
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Workflow PDF Generator
Workflow PDF Generator
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
MicroEDA - Tool for Electronic Document Approval
MicroEDA - Tool for Electronic Document Approval
Miễn phí