Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
Pipedrive migration
Pipedrive migration
Miễn phí
Trello data migration
Trello data migration
Miễn phí
Zoho migration
Zoho migration
Miễn phí
Asana data migration
Asana data migration
Miễn phí
Jira Migration
Jira Migration
Miễn phí
Import from Excel
Import from Excel
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
QuickBooks Inventory
QuickBooks Inventory
Miễn phí
Bitrix24 Tasks ⇆ MS Excel
Bitrix24 Tasks ⇆ MS Excel
Miễn phí
Zoho Inventory
Zoho Inventory
Miễn phí
Google Sheets integration
Google Sheets integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
SugarCRM migration
SugarCRM migration
Miễn phí
SyncPenguin
SyncPenguin
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng