Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
300+ website and online store templates for the Bitrix24.Sites and Bitrix24.Stores builder
300+ website and online store templates for the Bitrix24.Sites and Bitrix24.Stores builder
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Ecwid Online Store
Ecwid Online Store
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Block builder for landings - AZEXO
Block builder for landings - AZEXO
Miễn phí
Events Calendar (block)
Events Calendar (block)
Miễn phí
All in One Accessibility
All in One Accessibility
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng