Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
Call Center Wizard
Call Center Wizard
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Sales Script Prompter - Sales Scripts
Sales Script Prompter - Sales Scripts
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Duplicates no more
Duplicates no more
Miễn phí