Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
Hyper-Script sales scripts
Hyper-Script sales scripts
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
CRMbot
CRMbot
Miễn phí
Call Center Wizard
Call Center Wizard
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Sales Script Prompter - Sales Scripts
Sales Script Prompter - Sales Scripts
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Duplicates no more
Duplicates no more
Miễn phí
Call Card Extended information about the client in call details
Call Card Extended information about the client in call details
Miễn phí
BaseLinker integration
BaseLinker integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
ActiveCampaign
ActiveCampaign
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Call window hints
Call window hints
Miễn phí
Klaviyo integration
Klaviyo integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Moosend integration
Moosend integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng