Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
QuickBooks integration
QuickBooks integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
CRM PDF
CRM PDF
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Bitrix Xero Connector
Bitrix Xero Connector
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Project Expenses
Project Expenses
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
FreshBooks integration
FreshBooks integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Calculator in Deals
Calculator in Deals
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Sage Business Cloud
Sage Business Cloud
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
wFirma Integration
wFirma Integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Alegra Integration
Alegra Integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
NIP 2COMPANY 2LEAD
NIP 2COMPANY 2LEAD
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Inventory Control PRO
Inventory Control PRO
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
FreshBooks Accounting
FreshBooks Accounting
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng