Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
Albato
Albato
Miễn phí
CRMbot
CRMbot
Miễn phí
Giphy Chat Bot
Giphy Chat Bot
Miễn phí
Salebot
Salebot
Miễn phí
Aimylogic
Aimylogic
Miễn phí
Chat Booster
Chat Booster
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Edward. CRM assistant
Edward. CRM assistant
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
BashBot
BashBot
Miễn phí
Message.help: Chatbot & Messaging. WhatsApp, Instagram, Telegram Integration
Message.help: Chatbot & Messaging. WhatsApp, Instagram, Telegram Integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Chathub
Chathub
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
InCRM: WhatsApp
InCRM: WhatsApp
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Companies House Integration
Companies House Integration
Miễn phí