Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
Zadarma Free PBX
Zadarma Free PBX
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Asterisk Integration
Asterisk Integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
3CX
3CX
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
RingCentral Telephony
RingCentral Telephony
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Asterisk integration: Itgrix connector
Asterisk integration: Itgrix connector
Miễn phí
MyHub Android Call
MyHub Android Call
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Integration with IP-PBX Yeastar
Integration with IP-PBX Yeastar
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
CallGear: calltracking and VPBX
CallGear: calltracking and VPBX
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Vonage Unified Communications
Vonage Unified Communications
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Netgsm SMS Call
Netgsm SMS Call
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
GoToConnect
GoToConnect
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
US Telephony24
US Telephony24
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng