Ứng dụng Bitrix24


Bitrix24.Market


Duyệt chợ của chúng tôi để tìm các tiện ích thú vị và giải pháp tùy chỉnh cho Bitrix24 của bạn. Được phát triển bởi các đối tác của chúng tôi và phê duyệt bởi chúng tôi, những ứng dụng này bao gồm khuôn mẫu trang đích đến tùy chỉnh, tích hợp với các công cụ của bên thứ ba, cùng nhiều giải pháp khác nhau cho hệ thống điện thoại, ngân hàng, hệ thống thanh toán và rô-bốt trò chuyện.

Ứng dụng di động miễn phí

Ứng dụng di động Bitrix24 là một phần thiết yếu của hệ sinh thái Bitrix24. Nó thật tiện lợi khi bạn đang di chuyển hoặc cần làm việc từ nhà. Thiết lập các tác vụ, gọi video, sử dụng các cuộc trò chuyện, đăng tải bình luận, và làm nhiều hơn thế nữa thông qua ứng dụng di động của chúng tôi.

Ứng dụng di động miễn phí


Ứng dụng máy tính để bàn Bitrix24

Ứng dụng máy tính để bàn của chúng tôi sẽ phát huy tác dụng khi làm việc với nhiều dự án hoặc tổ chức video hội nghị. Được tối ưu cho một trải nghiệm quen thuộc và thoải mái trên máy tính iMac hoặc Windows, ứng dụng này cho phép bạn nhanh chóng phản ứng với các bình luận trong tác vụ, thực hiện cuộc gọi video trực tiếp từ một cuộc trò chuyện Bitrix24, chia sẻ các tập tin, và làm những việc tuyệt vời khác.

Ứng dụng máy tính để bàn Bitrix24
Mở API


Bạn biết cách để cải thiện Bitrix24? Chúng tôi có nhiều lựa chọn cho bạn! Bitrix24 có một API mở cho phép những khách hàng và đối tác của chúng tôi tăng cường mạng Intranet đám mây của họ thông qua việc điều chỉnh các luồng công việc và lôgic kinh doanh trong cổng thông tin đám mây của họ.

Mở API