Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
Send Unisender Email Campaigns Directly From Bitrix24
Send Unisender Email Campaigns Directly From Bitrix24
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
SendPulse 2.0
SendPulse 2.0
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Mailigen mailer — integration with Bitrix24
Mailigen mailer — integration with Bitrix24
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Bitrix24 and SendPulse
Bitrix24 and SendPulse
Miễn phí