Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
AltiriaSMS
AltiriaSMS
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Edward. CRM assistant
Edward. CRM assistant
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Telegram for Bitrix24. Whatcrm
Telegram for Bitrix24. Whatcrm
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
TG24
TG24
Miễn phí
Google Analytics and Facebook Pixel integrations
Google Analytics and Facebook Pixel integrations
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Zapier Dashboard
Zapier Dashboard
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
URL shortener: bit.ly, tinyurl.com, tiny.cc
URL shortener: bit.ly, tinyurl.com, tiny.cc
Miễn phí
Calculator in Deals
Calculator in Deals
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Notifications from Bitrix24 to Telegram
Notifications from Bitrix24 to Telegram
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Business Process Master
Business Process Master
Miễn phí
Task to CRM Automation
Task to CRM Automation
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Telegram Notifications
Telegram Notifications
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng