Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
Paytm
Paytm
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Squareup
Squareup
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
GrabPay
GrabPay
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Sofort
Sofort
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Carte Bancaire
Carte Bancaire
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Opayo
Opayo
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Midtrans
Midtrans
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Mercado Pago integration
Mercado Pago integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Bitrix Xero Connector
Bitrix Xero Connector
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Stripe Integration
Stripe Integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Skrill Integration
Skrill Integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Authorize.net Integration
Authorize.net Integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng