Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
Wazzup (WhatsApp, WhatsApp Business API, Instagram and Telegram)
Wazzup (WhatsApp, WhatsApp Business API, Instagram and Telegram)
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Tilda Publishing
Tilda Publishing
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Roistat — Cross-cutting business analytics system
Roistat — Cross-cutting business analytics system
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Albato
Albato
Miễn phí
Flexbe
Flexbe
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
WhatsApp for Bitrix24. Wapp.im
WhatsApp for Bitrix24. Wapp.im
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
uCalc — Calculators & Lead Forms
uCalc — Calculators & Lead Forms
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Chat Booster
Chat Booster
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
JotForm Integration
JotForm Integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
stepFORM — Form & Survey Builder
stepFORM — Form & Survey Builder
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
LeadsBridge
LeadsBridge
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Integration with WordPress Contact Form 7
Integration with WordPress Contact Form 7
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng