Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
PureTaskReport
PureTaskReport
Miễn phí
Bitrix24 Analytics
Bitrix24 Analytics
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Burnup Chart
Burnup Chart
Miễn phí
Billable Hours For Tasks
Billable Hours For Tasks
Miễn phí
Jira Integration
Jira Integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Zapier for Tasks
Zapier for Tasks
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Project Management
Project Management
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Miro Boards
Miro Boards
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Jira Migration
Jira Migration
Miễn phí
Trello data migration
Trello data migration
Miễn phí
KPI – Company Efficiency
KPI – Company Efficiency
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Hourly payroll calculator
Hourly payroll calculator
Miễn phí