Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
Albato
Albato
Miễn phí
Bitrix24 Analytics
Bitrix24 Analytics
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Zapier for CRM
Zapier for CRM
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
SendPulse 2.0
SendPulse 2.0
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Trujay
Trujay
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Mailigen mailer — integration with Bitrix24
Mailigen mailer — integration with Bitrix24
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Zapier for Tasks
Zapier for Tasks
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Unified REST-API Data2CRM.Api Connector
Unified REST-API Data2CRM.Api Connector
Miễn phí
Zapier for Communications
Zapier for Communications
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Jira Migration
Jira Migration
Miễn phí
MailChimp Exporter
MailChimp Exporter
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Google Analytics integration
Google Analytics integration
Miễn phí