Gửi đánh giá về Bitrix24

Bitrix24

Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với Bitrix24

Vui lòng tuân thủ giới hạn ký tự và sử dụng các câu đầy đủ để đưa ra câu trả lời mạch lạc (nếu có) - hãy nhớ rằng những người khác sẽ đọc những câu này.

Bạn gặp khó khăn khi điền biểu mẫu? Tải xuống mẫu này bên dưới

TẢI XUỐNG

Đọc đánh giá từ các công ty khác

 • saigon_newport_corporation_r

  Mr. Pham Xuan Tung

  Vice Director - IT Dept., Saigon Newport Corporation

  “Bitrix24 là phần mềm phù hợp nhất cho nhu cầu của chúng tôi.” Tìm hiểu thêm

 • mosaik_r

  Felicitas Fein

  Project head coordinator, MoSAiK

  “Là một dự án đào tạo giáo viên tại một trường đại học, chúng tôi có thể không thuộc "người dùng Bitrix24 điển hình". Bất chấp điều đó, chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý dự án Bitrix24 trong hơn 6 tháng, điều gì đã khiến chúng tôi chọn sản phẩm này và chúng tôi đã được lợi như thế nào khi sử dụng nó.” Tìm hiểu thêm

 • Dominik Groebler

  CEO, Immoveo Ltd.

  “Ngay từ đầu, chúng tôi đã rất ngạc nhiên bởi sự kết hợp của nhiều tính năng hữu ích mà Bitrix24 cung cấp. Chúng tôi sử dụng Bitrix24 trong các lĩnh vực quản lý dự án, CRM và giao tiếp nội bộ công ty.” Tìm hiểu thêm

saigon_newport_corporation_r

Mr. Pham Xuan Tung

Vice Director - IT Dept., Saigon Newport Corporation

“Bitrix24 là phần mềm phù hợp nhất cho nhu cầu của chúng tôi.” Tìm hiểu thêm

mosaik_r

Felicitas Fein

Project head coordinator, MoSAiK

“Là một dự án đào tạo giáo viên tại một trường đại học, chúng tôi có thể không thuộc "người dùng Bitrix24 điển hình". Bất chấp điều đó, chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý dự án Bitrix24 trong hơn 6 tháng, điều gì đã khiến chúng tôi chọn sản phẩm này và chúng tôi đã được lợi như thế nào khi sử dụng nó.” Tìm hiểu thêm

Dominik Groebler

CEO, Immoveo Ltd.

“Ngay từ đầu, chúng tôi đã rất ngạc nhiên bởi sự kết hợp của nhiều tính năng hữu ích mà Bitrix24 cung cấp. Chúng tôi sử dụng Bitrix24 trong các lĩnh vực quản lý dự án, CRM và giao tiếp nội bộ công ty.” Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm