Bitrix24 - Đánh giá & Chứng thực từ khách hàng

Mr. Pham Xuan Tung

“Bitrix24 là phần mềm phù hợp nhất cho nhu cầu của chúng tôi.”

Ông Phạm Xuân Tùng
Phó Phòng Công Nghệ Thông Tin, Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn

Bitrix24 là phần mềm phù hợp nhất cho nhu cầu của chúng tôi trong các dự án công ty, quản lý tác vụ, giao tiếp và cho khả năng tích hợp với rất nhiều ứng dụng trên Marketplace.
Cảm ơn Bitrix24!

Trở về danh sách
10,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24