So sánh các gói kế hoạch

Tính năng
Hiển thị chênh lệch
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
Người dùng
Không giới hạn
5
50
100
250
500
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
Giao tiếp
Lưu trữ trực tuyến
5 GB
24 GB
100 GB
1.024 GB
3 TB
5 TB
10 TB
20 TB
30 TB
40 TB
50 TB
60 TB
70 TB
80 TB
90 TB
100 TB
Ổ Drive của Công ty
Lịch
Lập kế hoạch sự kiện
Đồng bộ tức thì với các lịch bên ngoài (Google Calendar, Apple iCloud, Microsoft Office 365)
Các khối còn trống
Khối thời gian chung
Mời tham gia sự kiện qua email (iCalendar)
Quyền truy cập Lịch
Hộp thư web
Số hộp thư đến cho mỗi người dùng
1
5
10
10
Tạo một Giao dịch CRM từ một email
Tạo Tác vụ từ email
Thảo luận về email trong bảng tin
Mạng xã hội công ty
Bảng tin
Nhóm làm việc
Nhóm làm việc/dự án với người dùng bên ngoài (extranet)
Thông báo
Thăm dò
Cơ sở tri thức công ty
1
3
5
Không giới hạn
Không giới hạn
Vibe: trang bắt đầu
Tìm kiếm thông minh
Trình nhắn tin
Trò chuyện, cuộc gọi thoại và video
Trò chuyện một-một
Trò chuyện nhóm (công khai/riêng tư)
Kênh
Kênh công khai
Kênh riêng tư
Quyền truy cập
Bitrix24 Sync
Cuộc gọi video
Hội nghị video
Chia sẻ màn hình
Ghi âm/ghi video
Làm mờ nền
Tóm tắt cuộc họp
Cuộc gọi video bằng một nhấp chuột từ tác vụ, lịch hoặc trò chuyện
Mã hóa
Thời lượng cuộc gọi
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
3D avatars in video calls
Kênh mở
Ổ lưu trữ
Lưu trữ trực tuyến
5 GB
24 GB
100 GB
1.024 GB
3 TB
Drive Cá nhân/Nhóm
Ổ lưu trữ công ty
Ổ lưu trữ nhóm và Ổ lưu trữ dự án
Windows Drive
Mac OS Drive
Đồng bộ tập tin
Chia sẻ các tập tin và thư mục cho nhiều nhân viên và phòng ban
Chia sẻ tập tin
Chia sẻ tập tin công khai
Lịch sử thay đổi tập tin
90 ngày
90 ngày
90 ngày
Lưu trữ phiên bản cho các tập tin được sử dụng trong tác vụ, dòng hoạt động hay lịch
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Giữ các tập tin bị xóa trong thùng rác
30 ngày
30 ngày
30 ngày
30 ngày
30 ngày
Drive công ty cho các thư mục được tạo tự động
Thùng rác
Tích hợp One Drive, Google Drive, Dropbox, Box
Xem trước tài liệu Office
Giới hạn chuyển đổi kích thước tập tin video
300 Mb
1 GB
1 GB
1 GB
1 GB
Tích hợp Google Docs
Tích hợp với Office365
Tích hợp với Microsoft Office trên một máy tính cục bộ
Dung lượng lưu trữ trực tuyến khả dụng + dọn dẹp nhanh
Hạn chế hợp tác chỉnh sửa tài liệu
Tìm tài liệu Drive
Tài liệu
Trình xem tài liệu đa năng (docx, pdf, ppt, xls, csv, html, v.v.)
Hợp tác chỉnh sửa
Các định dạng tập tin khác nhau: docx, xlsx, pptx, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, txt, rtf, html, epub, csv
Bảng tính
Thuyết trình
Tự động lưu
Số nhân viên có thể đồng chỉnh sửa tài liệu cùng lúc
5
10
20
30
40
Hợp tác chỉnh sửa tài liệu trực tuyến
Chỉnh sửa trong thời gian thực
Tự động lưu
Lịch sử phiên bản
90 ngày
90 ngày
90 ngày
Quyền truy cập tài liệu công khai
Liên kết chia sẻ được (chỉ đọc hoặc thực hiện các thay đổi)
Hợp tác chỉnh sửa với người dùng bên ngoài
Quyền truy cập giới hạn theo thời gian hoặc có mật khẩu bảo vệ
Tích hợp Google Docs
Tích hợp Office365
Tích hợp Microsoft Office
Hợp tác trong tác vụ, trò chuyện, cuộc gọi và Bảng tin
Tác vụ và dự án
Tác vụ
Quan sát viên và người tham gia
Khuôn mẫu tác vụ và tác vụ lặp lại
Khuôn mẫu với các tác vụ con
Tóm tắt trạng thái tác vụ
Trường tùy chỉnh
Ủy quyền
Kiểm soát tác vụ sau khi hoàn thành
Theo dõi thời gian tác vụ
Đánh giá tác vụ
Trò chuyện và cuộc gọi video với những người tham gia Tác vụ
Tác vụ đến email
Tác vụ con
Danh sách kiểm tra
Lời nhắc nhở
Thùng rác
Khôi phục từ thùng rác
Giữ các tập tin bị xóa trong thùng rác sắp ra mắt
30 ngày
30 ngày
30 ngày
30 ngày
30 ngày
Chia sẻ khuôn mẫu
Bỏ qua ngày cuối tuần và ngày lễ khi lập kế hoạch
Các chế độ của Tác vụ
Danh sách
Kanban dự án
Trình lập kế hoạch
Hạn chót
Biểu đồ Gantt với các tác vụ phụ thuộc
5
Lịch
Dự án
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Chủ sở hữu dự án
Ngày bắt đầu/kết thúc dự án
Khuôn mẫu dự án (sao chép dự án/nhóm làm việc)
Luồng
Chế độ tự động lấy nét
Sắp xếp các Tác vụ và Dự án dựa trên hoạt động
Quản lý các Tác vụ và Dự án đã quá hạn chỉ với một nhấp chuột
Bình luận mới trong Tác vụ và Dự án
Scrum
Nhóm Scrum
5
5
10
20
40
KPI hiệu suất
Chế độ xem của giám sát viên
Tự động hóa tác vụ (quy tắc và yếu tố kích hoạt)
Tích hợp với CRM, lịch, ổ lưu trữ và email
Tích hợp với luồng công việc
Quyền truy cập tác vụ
Quyền truy cập Dự án và Nhóm làm việc
Trình xây dựng báo cáo
Có thể tìm kiếm trong tác vụ với bộ lọc (số lượng tối đa)
Tác vụ
1.000
100.000
200.000
Không giới hạn
Không giới hạn
CRM
Không giới hạn khách hàng tiềm năng
Số giao dịch không giới hạn
Liên hệ và công ty
Báo giá
Hóa đơn
Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành liên lạc, công ty, giao dịch
Chuyển đổi giao dịch thành báo giá
Chuyển đổi giao dịch thành hóa đơn
Chuyển đổi báo giá thành giao dịch và hóa đơn
Danh mục sản phẩm
Mục trong danh mục
Không giới hạn
3.000
5.000
500.000
Không giới hạn
Các sản phẩm được xuất bản trên website
100
1.000
3.000
5.000
5.000
Quyền truy cập danh mục
Các dịch vụ trong danh mục
Đường ống
1
5
10
20
Không giới hạn
Ống
Trường tùy chỉnh
Các trường yêu cầu theo giai đoạn
Trường được hiển thị cho những người dùng được chọn
Các trường tùy chỉnh khả dụng
1.016
1.016
1.016
1.016
1.016
Trung tâm liên hệ
Hệ thống điện thoại
Email
Biểu mẫu CRM
100
Facebook, Instagram, v.v.
Quản lý khách hàng
Lập kế hoạch cho hoạt động
Người tham gia trong các Tác vụ
Cuộc gọi video, Zoom
Tự động quay số
Các bình luận
Khuôn mẫu tài liệu CRM
Kích cỡ tối đa cho tập tin khuôn mẫu
2 Mb
2 Mb
2 Mb
2 Mb
Quyền truy cập cho khuôn mẫu tài liệu
CRM chủ động
Các khối còn trống trong CRM
Giai đoạn/trạng thái tùy chỉnh
Dòng thời gian
Thùng rác
Khôi phục từ thùng rác
Giữ các tập tin bị xóa trong Thùng rác
30 ngày
30 ngày
30 ngày
30 ngày
30 ngày
Giao dịch lặp lại
Hóa đơn định kỳ
Tự động phát hiện trùng lặp
Kiểm soát mục trùng lặp trong CRM (tìm kiếm mục trùng lặp)
Đặt trước nguồn lực để xếp lịch hẹn trong CRM
Tích hợp Zoom
Google maps trong CRM
Google Maps trong các trường tùy chỉnh
Người quan sát trong các giao dịch
Trò chuyện trong CRM
Khuôn mẫu biểu mẫu CRM
Ghi điểm AI
Nhật ký truy cập CRM
Phân tích CRM
Số khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên lạc hoặc công ty tối đa được bao gồm trong các báo cáo phân tích của CRM
1.000
100.000
100.000
100.000
200.000
Tự động hóa việc bán hàng và tiếp thị
Quy tắc/yếu tố kích hoạt
5
Tự động hóa quy trình kinh doanh trong CRM
Tự động hóa quy trình thông minh
Webhook cho các quy tắc/yếu tố kích hoạt
Chỉnh sửa các quy tắc/yếu tố kích hoạt trong trình thiết kế luồng công việc
Chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa trong giao dịch CRM
CRM.Payment và Delivery
Quản lý kho hàng
Nhà kho
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Tích hợp CRM
FIFO và phương thức tính chi phí trung bình
Báo cáo lợi nhuận gộp và biên gộp
Quyền truy cập Quản lý kho hàng
Có thể tìm kiếm trong CRM với bộ lọc (số lượng tối đa)
Khách hàng tiềm năng
200.000
Không giới hạn
Không giới hạn
Giao dịch
1.000
100.000
200.000
Không giới hạn
Không giới hạn
Liên hệ
1.000
100.000
200.000
Không giới hạn
Không giới hạn
Công ty
1.000
100.000
200.000
Không giới hạn
Không giới hạn
Hóa đơn
100.000
200.000
Không giới hạn
Không giới hạn
Báo giá
200.000
Không giới hạn
Không giới hạn
Số giao dịch để tìm kiếm và lọc trong các trường Liên hệ và Công ty
1.000
50.000
50.000
50.000
100.000
Số giao dịch để tìm kiếm và lọc theo người quan sát
50.000
50.000
100.000
Quyền truy cập CRM
Nhập/xuất dữ liệu và tích hợp
Nhập qua CSV
Di chuyển từ CRM khác
Nhập liên hệ từ vCard, Gmail, Outlook, Yahoo! Mail
Xuất danh bạ ra CSV, Excel, Outlook
Trung tâm liên hệ
Lưu trữ bản sao email
Email từ CRM (mỗi tháng)
10.000
50.000
100.000
250.000
500.000
1.000.000
Số hộp thư cho mỗi người dùng
1
5
10
10
Đồng bộ email ban đầu và giới hạn lưu trữ
7 ngày
30 ngày
90 ngày
90 ngày
Hệ thống điện thoại tích hợp
Biểu mẫu CRM
100 biểu mẫu đã hoàn thành
Xóa "Cung cấp bởi Bitrix24" trong các biểu mẫu CRM và trò chuyện trực tuyến
Tiện ích gọi lại
Trò chuyện trực tiếp
Tiện ích website
Open Channel
1
2
10
Không giới hạn
Không giới hạn
Facebook
Instagram
WhatsApp
Telegram
Viber
Apple Business Chat
Instant WhatsApp
Quy tắc xử lý hàng đợi và yêu cầu
Khách hàng đánh giá cuộc hội thoại
Thống kê cuộc gọi
Báo cáo phân tích cho Open Channel (thống kê cuộc trò chuyện)
Đầu nối SIP để tích hợp vào hệ thống điện thoại của bên thứ ba
Tích hợp CRM
Bitrix24.Market (hơn 600+ ứng dụng)
Cài đặt kênh mở
Cài đặt giờ làm việc
Yêu cầu thông tin liên hệ
Cảnh báo xử lý dữ liệu cá nhân
Chế độ phân phối định tuyến cuộc trò chuyện cho tất cả nhân viên
Giám sát viên đánh giá cuộc hội thoại
Câu trả lời sẵn
Chuyển cuộc hội thoại giữa các nhân viên
Chuyển cuộc hội thoại giữa các kênh
Trả lời tự động
Xuất dữ liệu ra Excel
Quyền truy cập kênh
Cài đặt hệ thống điện thoại
Tích hợp PBX thông qua Rest API
Tích hợp PBX qua đầu nối SIP
Đường gọi đến/đi không giới hạn
Định tuyến cuộc gọi
Chuyển tiếp cuộc gọi
Bộ điện thoại VoIP
Máy lẻ nội bộ
Cài đặt giờ làm việc
Hộp thư thoại và lời chào
Chế độ phân phối cuộc gọi cho tất cả nhân viên
Chuyển tiếp cuộc gọi nhỡ
Tiếp quản cuộc gọi
Khớp số với nguồn (CRM)
Xuất chi tiết cuộc gọi ra Excel
Tiếp quản cuộc gọi VoIP
Tự động quay số
Đánh giá cuộc hội thoại với khách hàng
IVR (menu giọng nói)
2 cấp độ
2 cấp độ
Không giới hạn
Không giới hạn
Ghi âm cuộc gọi (mỗi tháng)
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Nhóm hàng đợi
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Kích cỡ nhóm hàng đợi
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Tự động phiên âm cuộc gọi
$
$
$
$
Quyền truy cập hệ thống điện thoại
Tốc độ phát lại bản ghi âm cuộc gọi
Bitrix24.Sign
Số tài liệu
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Chứng nhận hoàn thành
Kiểm tra tính toàn vẹn
Khuôn mẫu
Ổ lưu trữ cho các tài liệu đã ký
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Quyền truy cập
Tích hợp CRM
Tự động
ID của bên ký
Email
SMS
WhatsApp
Thông báo bên ký
Email
SMS
WhatsApp
Chữ ký điện tử cho Nhân sự
Chữ ký điện tử đơn giản của Công ty
Không gian làm việc của bộ phận Nhân sự
Gửi và ký kết
Trình chỉnh sửa tài liệu
Số người dùng tối đa cho mỗi tài liệu
Tự động hóa cơ bản
Các quy tắc và yếu tố kích hoạt tự động hóa
Website và trang đích đến
Trình xây dựng website trực quan đơn giản
Thiết kế website tương thích cho các thiết bị khác nhau, bao gồm điện thoại / máy tính bảng / máy tính
Khuôn mẫu website (tạo bởi Bitrix24)
Khuôn mẫu website (từ Bitrix24 Market)
Khối siêu cấp cho thiết kế web chuyên nghiệp
Trình thiết kế biểu mẫu CRM
Trình chỉnh sửa ảnh
Khối động
Số website đã phát hành