Cước & Tín dụng

Cước Gọi*

Việt nam
từ 0,075 US$/phút
Hoa Kỳ (ngoại trừ Alaska)
từ 0,012 US$/phút
Vương quốc Anh
từ 0,040 US$/phút
Canada (ngoại trừ Vùng Tây Bắc)
từ 0,009 US$/phút
Châu Úc
từ 0,014 US$/phút
Brazil
từ 0,005 US$/phút
India
0,037 US$/phút
Mexico
từ 0,014 US$/phút
Đích và cước cho các cuộc gọi đi của Bitrix24

* Cước được đặt bởi VoxImplant và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Giá biểu thị USD / 1 phút bao gồm thuế VAT. Phí quy đổi ngoại hối có thể áp dụng nếu thanh toán bằng tiền địa phương. Để thực hiện cuộc gọi đi hoặc nhận cuộc gọi đến, bạn cần nộp tiền vào tài khoản của mình.

Phí Thuê

Thuê số địa phương
$4-$11/tháng
Thuê số miễn cước
$6.00/tháng
Thuê đầu nối SIP *
$49.00/tháng

* - Đầu nối SIP hỗ trợ đến 10 PBX

Phí thuê số điện thoại và đầu nối SIP sẽ được khấu trừ từ tín dụng Telephony có sẵn của bạn. Ví dụ, nếu bạn mua $30 tín dụng Telephony và quyết định thuê một số điện thoại địa phương, $4-$11 sẽ được khấu trừ từ tín dụng của bạn. Số tiền còn lại $26-$19 có thể được sử dụng cho các cuộc gọi điện thoại.

Bản ghi Cuộc gọi

Tự động phiên âm cuộc gọi (80 ngôn ngữ)
$0.05/phút

Phí phiên âm cuộc gọi được khấu trừ từ tín dụng telephony.

Tín dụng Telephony

Thanh toán nạp tiền Telephony
Nạp tiền

Bạn có thể bật / tắt tùy chọn nạp tiền số dư tự động trong tài khoản Voximplant của mình. Tìm hiểu thêm