Cước & Tín dụng

Đám mây

Cước Gọi*

Việt nam
từ $0,080/phút
Hoa Kỳ (ngoại trừ Alaska)
từ $0,013/phút
Vương quốc Anh
từ $0,148/phút
Canada (ngoại trừ Vùng Tây Bắc)
từ $0,010/phút
Châu Úc
từ $0,015/phút
Brazil
từ $0,005/phút
India
từ $0,020/phút
Mexico
từ $0,015/phút
Đích và cước cho các cuộc gọi đi của Bitrix24

* Cước được đặt bởi VoxImplant và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Giá biểu thị USD / 1 phút bao gồm thuế VAT. Phí quy đổi ngoại hối có thể áp dụng nếu thanh toán bằng tiền địa phương. Để thực hiện cuộc gọi đi hoặc nhận cuộc gọi đến, bạn cần nộp tiền vào tài khoản của mình.

Phí Thuê

Thuê số địa phương
$4-$11/tháng
Thuê số miễn cước
$6.00/tháng
Thuê đầu nối SIP *
$49.00/tháng

* - Đầu nối SIP hỗ trợ đến 10 PBX

Phí thuê số điện thoại và gọi đi sẽ được khấu trừ từ tín dụng telephony có sẵn của bạn.
Ví dụ, nếu bạn mua $30 tín dụng telephony và quyết định thuê một số điện thoại địa phương, $4-$11 sẽ được khấu trừ từ tín dụng của bạn. Số tiền còn lại $26-$19 có thể được sử dụng cho các cuộc gọi điện thoại.

Bản ghi Cuộc gọi

Tự động phiên âm cuộc gọi (80 ngôn ngữ)
$0.05/phút

Phí phiên âm cuộc gọi được khấu trừ từ tín dụng telephony.

Gói Tín dụng

Gói 10 Tín dụng
$10.00
Mua
Gói 30 Tín dụng
$30.00
Mua
Gói 50 Tín dụng
$50.00
Mua

Khi bạn mua tín dụng Telephony, tùy chọn nạp tiền tự động vào số dư sẽ được bật cho tài khoản của bạn. Nếu số dư tín dụng xuống dưới ngưỡng 3.00 USD (3.00 EUR), hoặc dưới số tiền cần thiết để gia hạn các dịch vụ thuê số điện thoại hàng tháng của bạn, thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal của bạn sẽ tự động được trừ tiền để nạp vào số dư. Bạn sẽ được trừ số tiền bằng với số đã nạp vào số dư tín dụng Telephony gần đây nhất. Tùy chọn tự động nạp tiền vào số dư có thể được tắt trong tài khoản Bitrix24 của bạn.