Giảm giá và Ưu đãi Đặc biệt

Giảm giá cho các Tổ chức Phi Lợi nhuận & Giáo dục

Các tổ chức sau đây đủ điều kiện nhận giảm giá 15%:

  • Các tổ chức học thuật (trường học, cao đẳng, đại học, phòng nghiên cứu, viện nghiên cứu)
  • Các nhóm dân sự (bao gồm tổ chức chính trị)
  • Phi lợi nhuận
  • Các tổ chức tín ngưỡng (bao gồm nhà thờ và tổ chức từ thiện)
  • Ngành chăm sóc sức khỏe
  • Các cơ quan chính phủ (thành phố, hạt, tiểu bang hoặc liên bang)
  • Các tổ chức lao động

Nếu công ty của bạn thuộc một trong các hạng mục này, hãy điền một biểu mẫu ngắn dưới đây để nhận phiếu giảm giá 15%. Xin lưu ý rằng tùy chọn giảm giá này có thể được áp dụng cho mọi phiên bản Bitrix24 On-Premise, hoặc các gói đăng ký 12 tháng cho Bitrix24 Cloud.