Giảm giá và Ưu đãi Đặc biệt

Giảm giá cho các Tổ chức Phi Lợi nhuận & Giáo dục

Các tổ chức sau đây đủ điều kiện nhận giảm giá 15%:

  • Các tổ chức học thuật (trường học, cao đẳng, đại học, phòng nghiên cứu, viện nghiên cứu)
  • Các nhóm dân sự (bao gồm tổ chức chính trị)
  • Phi lợi nhuận
  • Các tổ chức tín ngưỡng (bao gồm nhà thờ và tổ chức từ thiện)
  • Ngành chăm sóc sức khỏe
  • Các cơ quan chính phủ (thành phố, hạt, tiểu bang hoặc liên bang)
  • Các tổ chức lao động
small_bussines_notebook_sm

Nếu công ty của bạn thuộc một trong các hạng mục này, hãy điền một biểu mẫu ngắn dưới đây để nhận phiếu giảm giá 15%. Xin lưu ý rằng tùy chọn giảm giá này có thể được áp dụng cho mọi phiên bản Bitrix24 On-Premise, hoặc các gói đăng ký 12 tháng cho Bitrix24 Cloud.