Giá Tại chỗ

Phiên bản
Business
Enterprise
Người dùng
50
100
250
500
1000+
3.590 US$
24.990 US$
Gia hạn gói đăng ký
Nâng cấp Phiên bản
Hiển thị toàn bộ biểu đồ
Tính năng
10-10-20-20
40
Bản tin
Trò chuyện
Drive
Không giới hạn
Không giới hạn
Lịch
Nhóm Làm việc
Thời gian làm việc và báo cáo
Cổng thông tin công ty
Luồng công việc
Bảng thanh trượt CRM
CRM đa kênh
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Khách hàng tiềm năng
Quản lý khách hàng
Deals
Không giới hạn
Không giới hạn
Hóa đơn và thanh toán trực tuyến
Báo giá
Hoạt động CRM
Giao tiếp CRM
Hạng mục sản phẩm
Biểu mẫu website và tiện ích trò chuyện của CRM
Không giới hạn
Không giới hạn
Tự động hóa CRM
Báo cáo
Quyền Truy cập CRM
Tiếp thị
Telephony tích hợp
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Các tính năng khác của CRM
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Webmail
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn