Nâng cấp lên Phiên bản Tại chỗ

Nếu bạn cần các dịch vụ cài đặt hoặc tùy chỉnh, vui lòng
mua Bitrix24 từ một Đối tác Bitrix24 tại địa phương

Nâng cấp Phiên bản
Business 50 to Business 100 Upgrade
2.400 US$
Mua
Business 50 to Business 250 Upgrade
7.400 US$
Mua
Business 50 to Business 500 Upgrade
14.400 US$
Mua
Business 50 to Enterprise 1000 Upgrade
21.400 US$
Mua
Business 100 to Business 250 Upgrade
5.000 US$
Mua
Business 100 to Business 500 Upgrade
12.000 US$
Mua
Business 100 to Enterprise 1000 Upgrade
19.000 US$
Mua
Business 250 to Business 500 Upgrade
7.000 US$
Mua
Business 250 to Enterprise 1000 Upgrade
14.000 US$
Mua
Business 500 to Enterprise 1000 Upgrade
7.000 US$
Mua

Bạn cần cho hơn 1.000 người dùng?
Thêm nhiều người dùng hơn vào phiên bản Enterprise 1.000 của bạn

Bitrix24 Enterprise 1000. Additional 1000 User Pack
6.990 US$
Mua

Thông báo quan trọng!

  • Để nâng cấp lên phiên bản Tại chỗ mới, bạn cần mua tùy chọn nâng cấp phiên bản tương ứng.
  • Chi phí nâng cấp lên phiên bản mới bằng với chênh lệch giữa giá phiên bản Tại chỗ hiện tại và phiên bản mới.
  • Khi mua bản nâng cấp, thời gian đăng ký giấy phép của bạn sẽ không thay đổi.
  • Các bản nâng cấp chỉ có sẵn nếu đăng ký giấy phép bản Tại chỗ hiện tại của bạn đang hoạt động (không hết hạn).
  • Nếu đăng ký giấy phép Tại chỗ hiện tại của bạn đã hết hạn, bạn phải gia hạn khóa giấy phép này trước để có thể nâng cấp lên phiên bản cao hơn.
  • Nếu bạn có loại giấy phép Tại chỗ Tiêu chuẩn hoặc Giới hạn, khi mua gia hạn, loại giấy phép của bạn sẽ được thay đổi thành giấy phép Đăng ký. Trước khi bạn có thể làm điều này, bạn phải chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối, điều này có thể được thực hiện trong quá trình cài đặt sản phẩm, cập nhật sản phẩm hoặc khi mua giấy phép.
Đọc các điều khoản đầy đủ về chuyển đổi giữa các sản phẩm Tại chỗ của Bitrix24.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Đối tác Bitrix24 ở địa phương của bạn hoặc Bộ phận Bán hàng của Bitrix tại sales@bitrix24.com.