Telephony và SIP Connector tự lưu trữ máy chủ

Các dịch vụ IP Telephony và SIP Connector được cung cấp
cho các khách hàng của Bitrix24 thông qua VoxImplant, một công ty Zingaya, Inc.

Tín dụng Bitrix24 Telephony

Gói 10 Tín dụng
$10
Mua
Gói 30 Tín dụng
$30
Mua
Gói 50 Tín dụng
$50
Mua

Bitrix24 SIP Connector

SIP Connector (Gói Đăng ký 1 Tháng)
$49
Mua
Bitrix24 SIP Connector (Gói Đăng ký 3 Tháng)
$147
Mua
Bitrix24 SIP Connector (Gói Đăng ký 6 Tháng)
$294
Mua
Bitrix24 SIP Connector (Gói Đăng ký 12 Tháng)
$588
Mua

Cước Điện thoại

Đích và cước cho các cuộc gọi đi của Bitrix24
Cước cho các cuộc gọi đến số 1-800

Giá biểu thị USD / 1 phút bao gồm VAT. Phí chuyển đổi ngoại tệ có thể áp dụng nếu được thanh toán bằng tiền trong nước. Để thực hiện các cuộc gọi đi hoặc nhận cuộc gọi đến số 1-800, bạn cần nộp tiền vào tài khoản của mình.

Phí Thuê

Thuê số địa phương
$4-$11/tháng
Thuê số miễn cước
$6/tháng

Phí thuê số điện thoại và đầu nối SIP sẽ được khấu trừ từ tín dụng telephony có sẵn của bạn.
Ví dụ, nếu bạn mua $30 tín dụng telephony và quyết định thuê một số điện thoại địa phương, $4-$11 sẽ được khấu trừ từ tín dụng của bạn. Số tiền còn lại $26-$19 có thể được sử dụng cho các cuộc gọi điện thoại.