Giá Tại chỗ

Tại chỗ
Bitrix24.CRM
Bitrix24.CRM
Giảm giá
-8%
$1.490
$1.370,80
Mua
Business
Business 50
Giảm giá
-16%
$2.990
$2.511,60
Mua
Business 100
Giảm giá
-16%
$4.990
$4.191,60
Mua
Business 250
Giảm giá
-16%
$8.990
$7.551,60
Mua
Business 500
Giảm giá
-16%
$14.990
$12.591,60
Mua
Enterprise
Enterprise 1000
$24.990
Mua
Enterprise 5000
$44.990
Mua
Enterprise Unlimited
$59.990
Mua
5,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24