• Tài khoản Đám mây
  • Điều khoản và Điều kiện
  • Nâng cấp Phiên bản Tại chỗ
img_hero-phone

Holiday Sale

Giảm giá tới 35%

Các gói Đám mây và Phiên bản Tại chỗ

từ 4.12 đến 31.12

Nhận giảm giá dành cho tôi

Chào mừng đợt giảm giá lớn nhất trong năm cùng với Bitrix24! Chỉ đến ngày 31 tháng 12, hãy nâng cấp lên gói cao hơn và nhận giảm giá lên tới 35% so với giá niêm yết.

Bạn mới sử dụng Bitrix24?

Xem Bitrix24 có thể làm những gì cho doanh nghiệp của bạn hôm nay!

Tải Bitrix24 xuống miễn phí

Các gói Đám mây
Bitrix24

Nâng cấp lên bất kỳ gói Đám mây thương mại nào của chúng tôi và tiết kiệm tới 35% so với giá ban đầu!

img_cloud
background_block-cloud

Basic

5 người dùng | 24 GB

12 tháng - giảm giá 30%

732 US$

588 US$

Bạn tiết kiệm được 144 US$

Standard

50 người dùng | 100 GB

12 tháng - giảm giá 30%

1.488 US$

1.188 US$

Bạn tiết kiệm được 300 US$

Professional

100 người dùng | 1 TB

12 tháng - giảm giá 30%

2.988 US$

2.388 US$

Bạn tiết kiệm được 600 US$

Enterprise 250

250 người dùng | 3 TB

12 tháng - giảm giá 35%

5.988 US$

4.788 US$

Bạn tiết kiệm được 1.200 US$

Enterprise 500

500 người dùng | 5 TB

12 tháng - giảm giá 35%

9.588 US$

7.668 US$

Bạn tiết kiệm được 1.920 US$

Enterprise 1000

1000 người dùng | 10 TB

12 tháng - giảm giá 35%

11.988 US$

9.588 US$

Bạn tiết kiệm được 2.400 US$

Xin lưu ý: Ưu đãi này có hiệu lực cho cả người đăng ký gói miễn phí Bitrix24 Free và người đăng ký gói thương mại. Nếu bạn hiện đang đăng ký gói thương mại Bitrix24, ưu đãi chỉ áp dụng nếu bạn nâng cấp lên gói cấp cao hơn. Không có giảm giá cho việc gia hạn cùng một gói đăng ký.

Nhận giảm giá dành cho tôi

Bitrix24
Các phiên bản Tại chỗ

Nếu bạn đang tìm kiếm các tùy chọn bảo mật và tùy chỉnh nâng cao, hãy mua Phiên bản Tại chỗ Business hoặc Enterprisecủa Bitrix24 và tiết kiệm 15%.

img_premise
background_block-premise

Business 50

50 người dùng

12 tháng - giảm giá 15%

3.590 US$

3.590 US$

Business 100

100 người dùng

12 tháng - giảm giá 15%

5.990 US$

5.990 US$

Business 250

250 người dùng

12 tháng - giảm giá 15%

10.990 US$

10.990 US$

Business 500

500 người dùng

12 tháng - giảm giá 15%

17.990 US$

17.990 US$

Enterprise 1000

1000 người dùng

12 tháng - giảm giá 15%

24.990 US$

24.990 US$

Bitrix24
Nâng cấp bản Tại chỗ

Nâng cấp lên phiên bản Business hoặc Enterprisecấp cao hơn và tiết kiệm 25%

img_upgrades

Xin lưu ý: Chỉ có thể áp dụng các bản nâng cấp đã mua với mức giảm giá này cho khóa Tại chỗ được mua trước ngày 1 tháng 12 năm 2023. Tất cả các khoản giảm giá sẽ tự động áp dụng khi thanh toán từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Bạn cũng có thể đặt hàng thông qua Đối tác Bitrix24 tại địa phương của bạn.

Liên hệ với Đối tác chính thức của Bitrix24 tại Việt Nam

Điều khoản và điều kiện

Chương trình giảm giá Bitrix24 Holiday Sale 2023 có hiệu lực từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 đối với các gói Đám mây Basic, Standard, Professional và Enterprise trong 12 tháng, cũng như các phiên bản Bitrix24 Tại chỗ Business 50-500 và Enterprise 1.000. Giảm giá ưu đãi đặc biệt dành cho cả người đăng ký gói miễn phí Bitrix24 Free và người đăng ký gói thương mại. Tuy nhiên, người đăng ký gói thương mại chỉ có thể nâng cấp để được giảm giá ưu đãi đặc biệt (giảm giá không có giá trị khi gia hạn). Đối với các tài khoản Đám mây có đăng ký thương mại đang hoạt động, đăng ký 12 tháng mới được mua trong khuôn khổ Chương trình Bitrix24 Holiday Sale 2023 sẽ được kết hợp với đăng ký hiện tại trong vòng 3 ngày làm việc sau ngày kết thúc ưu đãi đặc biệt. Ưu đãi này không thể kết hợp với các khoản giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt khác, cũng như không thể kéo dài vượt quá thời gian đăng ký ban đầu được mua với mức giảm giá này. Tất cả các lần gia hạn đăng ký trong tương lai sẽ được tính phí theo mức giá thông thường. Các bản nâng cấp được mua với mức giảm giá Ưu đãi đặc biệt này chỉ có thể được áp dụng cho các khóa Tại chỗ được mua trước ngày 1 tháng 12 năm 2023. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Đối tác Bitrix24 địa phương hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sales@bitrix24.com.

Xem lý do tại sao
12 triệu công ty
tin dùng Bitrix24