Bitrix24. Không gian làm việc lý tưởng.

Cộng tác trực tuyến
CRM
Tác vụ & Dự án
Website & Cửa hàng
Nhân sự & Tự động hóa
10.000.000 tổ chức đã chọn Bitrix24
có sẵn trong 18 ngôn ngữ
10.000.000 tổ chức đã chọn Bitrix24
có sẵn trong 18 ngôn ngữ
Bitrix24 có giá bao nhiêu?
Giá mỗi tháng khi thanh toán cho
Gia hạn các gói kế hoạch được mua trước ngày 1 tháng 8 năm 2021
Free
Bắt đầu làm việc trực tuyến và bán nhiều hơn với CRM
Không giới hạn
người dùng
Miễn phí 100%
5 GB
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Basic
Hợp tác hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ và đội ngũ bán hàng
5
người dùng
USD 49/tháng
USD 49/tháng
USD 49/tháng
USD 39/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
24 GB
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Hỗ trợ khách hàng
Standard
Hợp tác nâng cao cho toàn bộ công ty và các nhóm làm việc của bạn
50
người dùng
USD 99/tháng
USD 99/tháng
USD 99/tháng
USD 79/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
100 GB
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Professional
Tối đa hóa doanh số và tự động hóa quy trình kinh doanh
Không giới hạn
người dùng
USD 199/tháng
USD 199/tháng
USD 199/tháng
USD 159/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
1.024 GB
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa quy trình kinh doanh
Nhân sự
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Hợp tác
Free
Basic
Standard
Professional
Trò chuyện, cuộc gọi thoại và video
Trò chuyện một-một
Trò chuyện nhóm (công khai/riêng tư)
Kênh
Cuộc gọi video HD (1-1)
Chia sẻ màn hình
Ghi âm/ghi video
Làm mờ nền
Tóm tắt cuộc họp
Cuộc gọi video bằng một nhấp chuột từ tác vụ, lịch hoặc trò chuyện
Mã hóa
Thời lượng cuộc gọi
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Hội nghị video
Lưu trữ trực tuyến
5 GB
24 GB
100 GB
1.024 GB
Ổ Drive của Công ty
Lịch
Lập kế hoạch sự kiện
Hộp thư web
Số hộp thư đến cho mỗi người dùng
1
5
10
Tạo một Giao dịch CRM từ một email
Tạo Tác vụ từ email
Thảo luận về email trong bảng tin
Mạng xã hội công ty
Bảng tin
Nhóm làm việc
Thông báo
Thăm dò
Cơ sở tri thức công ty
1
3
5
Không giới hạn
Tìm kiếm thông minh
Tác vụ & dự án
Tài liệu trực tuyến
Nhân sự
Tự động hóa quy trình kinh doanh
Tác vụ & dự án
Free
Basic
Standard
Professional
Tác vụ
Vai trò Tác vụ: chịu trách nhiệm, hỗ trợ, do tôi thiết lập, theo dõi
Quan sát viên và người tham gia
Khuôn mẫu tác vụ và tác vụ lặp lại
Khuôn mẫu với các tác vụ con
Tóm tắt trạng thái tác vụ
Trường tùy chỉnh
Ủy quyền
Kiểm soát tác vụ sau khi hoàn thành
Theo dõi thời gian tác vụ
Đánh giá tác vụ
Trò chuyện và cuộc gọi video với những người tham gia Tác vụ
Tác vụ đến email
Các chế độ của Tác vụ
Danh sách
Kanban dự án
Trình lập kế hoạch
Hạn chót
Biểu đồ Gantt với các tác vụ phụ thuộc
5
Lịch
Dự án
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Chế độ tự động lấy nét
Sắp xếp các Tác vụ và Dự án dựa trên hoạt động
Quản lý các Tác vụ và Dự án đã quá hạn chỉ với một nhấp chuột
Bình luận mới trong Tác vụ và Dự án
Scrum
Nhóm Scrum
5
5
10
20
KPI hiệu suất
Chế độ xem của giám sát viên
Tự động hóa tác vụ (quy tắc và yếu tố kích hoạt)
Tích hợp với CRM, lịch, ổ lưu trữ và email
Quyền truy cập
Hợp tác
Tài liệu trực tuyến
Tự động hóa quy trình kinh doanh
CRM
CRM
Free
Basic
Standard
Professional
Đầu mối
Số giao dịch không giới hạn
Liên hệ và công ty
Báo giá 
Hóa đơn
Danh mục sản phẩm
Mục trong danh mục
Không giới hạn
3.000
5.000
Không giới hạn
Kiểm soát mục trùng lặp trong CRM (tìm kiếm mục trùng lặp)
Đường ống
1
5
10
Không giới hạn
Trường tùy chỉnh
Các trường yêu cầu theo giai đoạn
Trường được hiển thị cho những người dùng được chọn
Trung tâm liên hệ
Hệ thống điện thoại
Email
Biểu mẫu CRM
100
Facebook, Instagram, v.v.
Instant WhatsApp
Lập kế hoạch cho hoạt động
Người tham gia trong các Tác vụ
Lập kế hoạch cho cuộc họp
Cuộc gọi video, Zoom
Tự động quay số
Tạm dừng một giao dịch CRM
Bình luận và các hoạt động khác
Trình tạo tài liệu
Phân tích CRM
Tự động hóa việc bán hàng và tiếp thị 
Quy tắc/yếu tố kích hoạt
5
Tự động hóa quy trình kinh doanh trong CRM
Tự động hóa quy trình thông minh
CRM.Payment và Delivery
Quản lý kho hàng
Tích hợp CRM
Quyền truy cập CRM
Trung tâm Liên hệ
Tiếp thị
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa quy trình kinh doanh
Tác vụ & dự án
Drive
Free
Basic
Standard
Professional
Lưu trữ trực tuyến
5 GB
24 GB
100 GB
1.024 GB
Drive Cá nhân/Nhóm
Ổ lưu trữ công ty
Ổ lưu trữ nhóm và Ổ lưu trữ dự án
Windows Drive
Mac OS Drive
Đồng bộ tập tin
Chia sẻ các tập tin và thư mục cho nhiều nhân viên và phòng ban
Chia sẻ tập tin
Chia sẻ tập tin công khai
Lịch sử thay đổi tập tin
0
0
90 ngày
90 ngày
Thùng rác
Tích hợp One Drive, Google Drive, Dropbox, Box
Xem trước tài liệu Office
Tài liệu trực tuyến
Tích hợp Google Docs
Tích hợp với Office365
Tích hợp với Microsoft Office trên một máy tính cục bộ
Dung lượng lưu trữ trực tuyến khả dụng + dọn dẹp nhanh
Hạn chế hợp tác chỉnh sửa tài liệu
Tài liệu trực tuyến
Hợp tác
Tác vụ & dự án
Nhân sự
Trung tâm Liên hệ
Free
Basic
Standard
Professional
Lưu trữ bản sao email
Hệ thống điện thoại tích hợp
Biểu mẫu CRM
100 biểu mẫu đã hoàn thành
Tiện ích gọi lại
Trò chuyện trực tiếp
Tiện ích website
Kênh
1
2
10
Không giới hạn
Facebook
Instagram
WhatsApp
Telegram
Viber
Apple Business Chat
Instant WhatsApp
Quy tắc xử lý hàng đợi và yêu cầu
Khách hàng đánh giá cuộc hội thoại 
Thống kê cuộc gọi
Báo cáo phân tích cho các kênh (thống kê cuộc trò chuyện)
Đầu nối SIP để tích hợp vào hệ thống điện thoại của bên thứ ba
Tích hợp CRM
Bitrix24.Market (hơn 600+ ứng dụng)
CRM
Tiếp thị
Trí tuệ bán hàng
Trình xây dựng website
Tự động hóa quy trình kinh doanh
Trình xây dựng website
Free
Basic
Standard
Professional
Trình xây dựng website trực quan đơn giản
Thiết kế website tương thích cho các thiết bị khác nhau, bao gồm điện thoại / máy tính bảng / máy tính
Khuôn mẫu website (tạo bởi Bitrix24)
Khuôn mẫu website (từ Bitrix24 Market)
Khối siêu cấp cho thiết kế web chuyên nghiệp
Trình thiết kế biểu mẫu CRM
Trình chỉnh sửa ảnh
Khối động
Số website đã phát hành
10
10
Không giới hạn
Website cho các nhóm bán hàng
Website cho các nhóm tiếp thị
Website nhân sự / tuyển dụng
Các trang web
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Ổ lưu trữ website
5 GB
24 GB
100 GB
1.024 GB
Lưu trữ website miễn phí
Địa chỉ website trong tên miền bitrix.site
Sử dụng tên miền riêng
Tiện ích website
Biểu mẫu CRM
100
Tiện ích gọi lại
Trò chuyện trực tiếp trên website
Mạng xã hội và trình nhắn tin
Thêm vào CRM 
Tự động theo dõi hành trình của khách hàng trong CRM
Google Analytics
Google Maps
Đồng ý với cookie
Chèn HTML hoặc JS
Nhập website
Xuất website
Quyền truy cập trình xây dựng website
CRM
Trí tuệ bán hàng
Cửa hàng trực tuyến
Trung tâm Liên hệ
Cửa hàng trực tuyến
Free
Basic
Standard
Professional
Cửa hàng CRM
100 orders
Danh mục sản phẩm với SKU
Không giới hạn
3.000
5.000
Không giới hạn
Kịch bản thanh toán
Thanh toán tự phục vụ
Gọi lại
Xử lý đơn hàng trong các giao dịch CRM
Thông tin khách hàng và đơn hàng trong CRM
Ghi âm cuộc gọi khách hàng
Lịch sử giao tiếp với khách hàng
Tự động xử lý đơn hàng với các quy tắc CRM
Xử lý thanh toán
Quyền truy cập cửa hàng
CRM
Trung tâm Liên hệ
Tiếp thị
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa quy trình kinh doanh
Tiếp thị
Free
Basic
Standard
Professional
Chia phân khúc khách hàng trong CRM
Nhập phân khúc của riêng bạn
Trình tạo doanh số theo phân khúc
Tiếp thị email theo phân khúc
Email hàng loạt
50.000
100.000
SMS hàng loạt
Cuộc gọi rô-bốt
Telegram
Facebook Messenger
Instagram Direct Messenger
WhatsApp
Viber
Đối tượng quảng cáo cho các phân khúc CRM
Google Ads
Facebook
Tìm kiếm khách hàng tương đương
Khách hàng tương đương (Instagram)
Khách hàng tương đương (Facebook)
Đổi mục tiêu trong mạng quảng cáo
Quảng cáo Facebook
Quy tắc tự động hóa tiếp thị CRM
Trình chỉnh sửa email
Dịch vụ bỏ đăng ký email
Mẫu email
Quyền truy cập
CRM
Trung tâm Liên hệ
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa quy trình kinh doanh
Trình xây dựng website
Tài liệu trực tuyến
Free
Basic
Standard
Professional
Trình xem tài liệu đa năng (docx, pdf, ppt, xls, csv, html, v.v.)
Hợp tác chỉnh sửa
Các định dạng tập tin khác nhau: docx, xlsx, pptx, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, txt, rtf, html, epub, csv
Bảng tính
Thuyết trình
Tự động lưu
Hợp tác chỉnh sửa tài liệu trực tuyến
Chỉnh sửa trong thời gian thực
Chia sẻ với đồng nghiệp
Tự động lưu
Lịch sử phiên bản
90 ngày
90 ngày
Quyền truy cập tài liệu công khai
Liên kết chia sẻ được (chỉ đọc hoặc thực hiện các thay đổi)
Hợp tác chỉnh sửa với người dùng bên ngoài
Quyền truy cập giới hạn theo thời gian hoặc có mật khẩu bảo vệ 
Tích hợp Google Docs
Tích hợp Office365
Tích hợp Microsoft Office
Hợp tác trong tác vụ, trò chuyện, cuộc gọi và Bảng tin
Drive
Hợp tác
Tác vụ & dự án
Nhân sự
Trí tuệ bán hàng
Free
Basic
Standard
Professional
Chỉ dữ liệu tự động (không có biểu ngữ/UTM)
Tiện ích Trí tuệ bán hàng cho website của bạn
Hành trình khách hàng (từ liên hệ lần đầu đến giao dịch trong CRM)
Báo cáo phân tích
Phân tích thời gian hoàn vốn cho quảng cáo
Phân tích lưu lượng
Phân tích từ khóa trong Trí tuệ Bán hàng
Quản lý quảng cáo tự động
Instagram
Facebook
Theo dõi cuộc gọi
Theo dõi quảng cáo ngoại tuyến
CRM
Tiếp thị
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Tự động hóa quy trình kinh doanh
Tự động hóa quy trình kinh doanh
Free
Basic
Standard
Professional
Quy trình kinh doanh
Thanh toán hóa đơn 
Nghỉ phép
Chuyến công tác
Tài liệu đầu ra
Phê duyệt chi phí
Quy trình kinh doanh tùy chỉnh
Thiết kế quy trình kinh doanh
Dòng công việc hoạt động
Phê duyệt Quy trình thông minh từ ứng dụng di động
Quy trình thông minh
Tự động tuyển dụng
Tạo Quy trình thông minh tùy chỉnh
Các giai đoạn của Quy trình thông minh
Phễu Quy trình Kinh doanh 
Trường Quy trình thông minh tùy chỉnh
Chi tiết Quy trình thông minh
Dòng thời gian sự kiện
Trình tạo tài liệu
Kết nối với các Quy trình thông minh và CRM khác
Các quy tắc và yếu tố kích hoạt tự động hóa
Quản lý quyền truy cập
Quy tắc và yếu tố kích hoạt
Tự động hóa bán hàng CRM
5
Tự động hóa các tác vụ và dự án
RPA (Rô-bốt tự động hóa quy trình)
1
1
5
Không giới hạn
Phân tích BI
Quản lý bản ghi
Tác vụ & dự án
Hợp tác
CRM
Nhân sự
Nhân sự
Free
Basic
Standard
Professional
Mạng xã hội
Bảng tin
Bình luận
Chia sẻ với đồng nghiệp
Lượt thích và cảm xúc
Nhóm
Bình chọn
Huy hiệu trân trọng
Trang hồ sơ nhân viên
Thông tin liên hệ
Trường hồ sơ tùy chỉnh được
Giám sát viên và thuộc cấp
Huy hiệu trân trọng
Đánh giá mức độ căng thẳng trong ứng dụng di động
Danh sách tác vụ nhân viên
Lịch nhân viên
Ổ lưu trữ nhân viên
Thời gian làm việc của nhân viên
Báo cáo của nhân viên
Trạng thái: trực tuyến hoặc nhìn thấy lần cuối
Cấu trúc công ty
Thư mục nhân viên
Tìm nhanh nhân viên 
Theo dõi thời gian làm việc 2.0 (đồng hồ trực tuyến và lịch làm việc)
Báo cáo công việc
Quản lý vắng mặt
Họp và hướng dẫn
Cơ sở tri thức công ty 
1
3
5
Không giới hạn