Các Tùy chọn Đăng ký

Tùy chọn đăng ký Bitrix24.Vacation được thiết kế cho các tài khoản Bitrix24 đã không hoạt động trong 30 ngày hoặc lâu hơn. Các tài khoản không hoạt động mà không có gói đăng ký thương mại sẽ được coi là bị bỏ hoang và được xếp lịch xóa. Nếu bạn muốn đảm bảo tài khoản miễn phí của mình không bị xóa do không hoạt động, hãy nâng cấp lên gói kế hoạch Bitrix24.Vacation. Chỉ với giá 5 US$/tháng (cần đăng ký hàng năm), bạn sẽ mau được sự an tâm và quyền truy cập không giới hạn đến dữ liệu của mình kể cả khi bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 trong một thời gian dài.
Chu kỳ thanh toán
Vacation
12 tháng
60 US$
5 US$/tháng
Mua