Long An Trần
Long An Trần
Chuyên viên Marketing của Bitrix24 ở thị trường Việt Nam. Yêu thích tiếp thị kỹ thuật số. Ngoài việc quảng bá Bitrix24 trên nhiều kênh khác nhau, tôi thực hiện nhiều bản dịch và chuẩn bị các video hướng dẫn để tạo điều kiện sử dụng sản phẩm cho khách hàng của chúng tôi.