Blog Quy tắc tự động hóa: Thông tin khách hàng và Thông báo cho nhân viên

Quy tắc tự động hóa: Thông tin khách hàng và Thông báo cho nhân viên

Long An Trần
1 phút
8
Đã đăng: 11/07/2024
Long An Trần
Đã đăng: 11/07/2024
Quy tắc tự động hóa: Thông tin khách hàng và Thông báo cho nhân viên

Quy tắc tự động hóa cho phép bạn tự động hóa các tương tác của khách hàng. Bạn có thể gửi SMS để xác nhận đơn hàng, gửi email ước tính hoặc lên lịch cuộc gọi hoặc cuộc gặp với khách hàng.

Trong bài trợ giúp này, các bạn sẽ tìm thấy chi tiết về Quy tắc tự động hoá thông tin khách hàng như sửa đổi liên hệ, sửa đổi công ty, thêm khách hàng vào trường hợp ngoại lệ và hơn thế nữa.

Nếu bạn tâm đến các Quy tắc tự động hóa thông báo cho nhân viên như thêm thông báo, bình luận, bài đăng, tạo cuộc trò chuyện nhóm, thêm thành viên vào trò chuyện nhóm, gửi tin nhắn vào cuộc trò chuyện nhóm, gửi tin nhắn để trò chuyện trực tiếp cũng như gửi SMS cho nhân viên thì vui lòng tham khảo tại đây.

Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Bắt đầu với BI Builder
Luồng Tác vụ trong Bitrix24- Công cụ quản lý tác vụ hiệu quả
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút