Blog Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web

Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web

Long An Trần
1 phút
16
Đã cập nhật: 09/07/2024
Long An Trần
Đã cập nhật: 09/07/2024
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web

Bỏ qua những giờ phút tìm kiếm hình ảnh và lo lắng về vấn đề bản quyền. Với CoPilot, bạn có thể dễ dàng tạo ra những hình ảnh độc đáo và phù hợp với nhu cầu của mình chỉ với vài cú nhấp chuột.

Kết quả phụ thuộc vào yêu cầu của bạn: càng mô tả chi tiết và chính xác, hình ảnh tạo ra càng đẹp và phù hợp với nhu cầu của bạn. CoPilot có thể tạo ra nhiều loại hình ảnh khác nhau, từ ảnh phong cảnh, ảnh sản phẩm đến ảnh minh họa. Nếu hình ảnh tạo ra không phù hợp, bạn có thể nhấn nút "Thử lại" để tạo ảnh mới với thông số tương tự hoặc điều chỉnh mô tả của bạn để có kết quả tốt hơn.

Chi tiết về cách tạo hình ảnh với CoPilot trong bài trợ giúp này.

Phổ biến nhất
Các hoạt động của tôi trong CRM
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Quy tắc tự động hóa: Thông tin khách hàng và Thông báo cho nhân viên
Bắt đầu với BI Builder
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút