Blog Điểm Danh Check-in

Điểm Danh Check-in

Long An Trần
1 phút
47
Đã cập nhật: 14/06/2024
Long An Trần
Đã cập nhật: 14/06/2024
Điểm Danh Check-in

Điểm danh “Check-in” là một hình thức mới để bắt đầu ngày làm việc của nhóm bạn. Đó là một cách để cảm thấy mình là một phần của đội, thậm chí từ xa. Nó cho thấy địa điểm và thời gian các đồng nghiệp bắt đầu ngày mới.

Việc Điểm danh Check-in không thu thập số liệu thống kê về thời gian làm việc của nhân viên. Nếu bạn theo dõi giờ làm việc trong Bitrix24, hãy tiếp tục sử dụng công cụ Quản lý thời gian làm việc.

Trong bài trợ giúp này, các bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về cách Điểm danh “Check-in” hoạt động, cách huỷ điểm danh, đánh dấu sự vắng mặt, xem số liệu thống kê và thậm chí là tắt tiếng điểm danh nếu điều đó làm bạn mất tập trung.

Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Bắt đầu với BI Builder
Luồng Tác vụ trong Bitrix24- Công cụ quản lý tác vụ hiệu quả
Tự động hóa Quy trình làm việc: giao diện và tính năng mới
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút