Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
25/04/2024
Lần cập nhật cuối cùng: 11/04/2024
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Quy trình bán hàng hay Quy trình giao dịch hay Phễu bán hàng là tập hợp các giai đoạn trong chế độ xem Kanban giúp bạn theo dõi và quản lý các giao dịch.

Quy trình bán hàng rất phù hợp để tổ chức các lĩnh vực khác nhau trong doanh nghiệp của bạn, như tách doanh số B2B và B2C. Ngoài ra, bạn có thể có nhiều quy trình cho các bộ phận khác nhau, chẳng hạn như một quy trình cho bộ phận bán hàng và một quy trình khác cho sản xuất. Bằng cách này, các nhóm chỉ nhìn thấy những giao dịch liên quan đến công việc của họ. Định cấu hình quyền truy cập và tùy chỉnh chế độ xem biểu mẫu giao dịch cho từng quy trình.

Trong bài trợ giúp này, chúng tôi sẽ đề cập đến:
  • Cách thêm Quy trình mới
  • Cách định cấu hình các giai đoạn trong Quy trình giao dịch
  • Quyền truy cập và cách xóa Quy trình giao dịch

Phổ biến nhất
Khóa Tài Liệu Trong Khi Chỉnh Sửa
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc