Blog Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng

Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng

Long An Trần
2 phút
6
Đã cập nhật: 10/06/2024
Long An Trần
Đã cập nhật: 10/06/2024
Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng

Trong Bitrix24, bạn có thể sử dụng trợ lý ảo CoPilot trong một cuộc trò chuyện đặc biệt. CoPilot có thể hỗ trợ bạn thực hiện nhiều nhiệm vụ như viết văn bản email hoặc đưa ra ý tưởng kinh doanh. Trong bài trợ giúp này, các bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể cách mở cuộc trò chuyện với CoPilot, cách sử dụng CoPilot như một chuyên gia trong hơn 30 vai trò và cách mời đồng nghiệp tham gia trò chuyện và cùng nhau thảo luận các ý tưởng với CoPilot.

CoPilot là trợ lý cá nhân của bạn với trí tuệ nhân tạo, cũng có sẵn trong CRM. Nó giúp nhân viên xử lý cuộc gọi và tiết kiệm thời gian quý báu cho các công việc thường ngày. CoPilot trong CRM có sẵn trong khách hàng tiềm năng và giao dịch. Để chạy CoPilot, hãy mở biểu mẫu thực thể CRM, tìm cuộc gọi trong dòng thời gian và nhấp vào nút CoPilot. CoPilot tự động  điền vào các trường trống trong biểu mẫu thực thể CRM bằng dữ liệu cuộc gọi điện thoại. Nếu một trường chứa một giá trị nhất định, CoPilot sẽ cho bạn lựa chọn giữ hoặc thay thế giá trị đó. CoPilot luôn phiên âm các cuộc gọi bằng ngôn ngữ bạn sử dụng với khách hàng.

Ngoài ra, tại đây, bạn sẽ được hướng dẫn để chọn ngôn ngữ khác nhằm tóm tắt và điền vào các trường CRM. Tùy chọn này có giá trị đối với các công ty có khách hàng và nhân viên từ các quốc gia khác nhau. Ví dụ: một nhân viên có thể nói chuyện với khách hàng bằng tiếng Tây Ban Nha nhưng điền vào các trường CRM bằng tiếng Anh.
Phổ biến nhất
Kênh Bitrix24: Thay Đổi Cách Thức Giao Tiếp Trong Công Ty
Luôn Kết Nối với Bitrix24 Sync: Giải Pháp Cuộc Gọi Video Tối Ưu
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Khóa Tài Liệu Trong Khi Chỉnh Sửa
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
1 phút