Hội thảo web

Nếu bạn đang cần gấp, các hội thảo web của chúng tôi là cách nhanh nhất để tìm hiểu về Bitrix24, xem hoạt động thực tiễn của Bitrix24 và đặt các câu hỏi cụ thể về các tính năng khác nhau và cách thức hoạt động của chúng. Tất cả các hội thảo web đều miễn phí nhưng cần đăng ký từ trước. Các phiên H&Đ được thực hiện vào cuối hội thảo web. Hội thảo web được tiến hành bằng tiếng Anh, trừ khi được ghi khác. Các hội thảo web tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha cũng được cung cấp. Không phải hội thảo web nào cũng được ghi lại.
Chọn một hội thảo web
Người trình bày
Chủ đề
Ngôn ngữ
Tên
Người trình bày
Chủ đề
Ngôn ngữ
Đăng ký
Perfect Project Management
Người trình bày
Intreface
Intreface
Chủ đề
Tác vụ & Dự án
Ngôn ngữ
English
HR Toolkit
Người trình bày
Intreface
Intreface
Chủ đề
Nhân sự & tự động hóa
Ngôn ngữ
English
Live Q&A
Người trình bày
Intreface
Intreface
Chủ đề
Khác
Ngôn ngữ
English
Total Telephony
Người trình bày
Intreface
Intreface
Chủ đề
Khác
Ngôn ngữ
English
Automotive Solution
Người trình bày
Intreface
Intreface
Chủ đề
Khác
Ngôn ngữ
English
Next Level CRM
Người trình bày
Intreface
Intreface
Chủ đề
CRM
Ngôn ngữ
English
Quick Wins: CRM Payments
Người trình bày
Intreface
Intreface
Chủ đề
CRM
Ngôn ngữ
English
Xem video
Bitrix24 Demo: New Mobile CRM
Người trình bày
Intreface
Intreface
Chủ đề
CRM
Ngôn ngữ
English
Xem video
Q&A Recording
Người trình bày
Intreface
Intreface
Chủ đề
Khác
Ngôn ngữ
English
Xem video
Bitrix24 Introduction Webinar
Người trình bày
Bitrix24
Bitrix24
Chủ đề
CRM
Ngôn ngữ
English
Xem video
Để xem các hội thảo web và hướng dẫn khác, vui lòng theo dõi Bitrix24 trên YouTube
img_block_subscrube