Hệ thống Quản lý Nhân sự

Hệ thống quản lý thời gian làm việc

 • Đồng hồ đấm
 • Theo dõi chuyên cần
 • Thời lượng ngày làm việc
 • Cảnh báo đi muộn
 • Ghi lại IP

Báo cáo công việc

 • Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
 • Báo cáo đánh giá của giám sát viên
 • Cài đặt báo cáo nâng cao
 • Tích hợp với tác vụ và lập kế hoạch hàng ngày

Thư mục nhân viên tìm kiếm được

 • Nhân viên hiện tại và nhân viên cũ
 • Trang hồ sơ nhân viên
 • Sơ đồ tổ chức
 • Cấu trúc phòng ban
 • Chủ đề cá nhân

Cổng thông tin tự phục vụ

 • Yêu cầu mua
 • Báo cáo chi phí
 • Hỗ trợ nội bộ
 • Dòng công việc tùy chỉnh

Quản lý vắng mặt

 • Yêu cầu nghỉ phép
 • Yêu cầu đi công tác
 • Lịch vắng mặt cho toàn bộ tổ chức
 • Nhiều loại nghỉ phép
8,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24
Di động và máy tính để bàn
Bitrix24 đi kèm các ứng dụng di động và máy tính để bàn miễn phí trên Android, iOS, Mac và PC

Tại chỗ

Bitrix24 được cung cấp dưới dạng đám mây và tại chỗ với khả năng truy cập mã nguồn. Bạn có thể tự cài đặt dịch vụ này trên máy chủ của mình và tùy chỉnh nếu cần.

API

API và REST API có sẵn cho cả hai phiên bản đám mây và tại chỗ của Bitrix24.

Tích hợp

Bitrix24 có hàng chục tùy chọn tích hợp trong Bitrix24.Market.
Bạn có thể tự tạo ứng dụng của mình sử dụng REST API của chúng tôi.

Bitrix24 có thể làm gì nữa
Truyền thông
Tác vụ và Dự án
CRM
Trung tâm Liên hệ
Website