Các công cụ hợp tác tốt nhất trong một gói

Cổng thông tin Intranet xã hội

 • Dòng hoạt động
 • Cuộc hội thoại
 • Thăm dò nhân viên
 • Thông báo bắt buộc
 • Xem số liệu thống kê
 • Thích, không thích và phản ứng
activity_stream

Trò chuyện chuyển thành hành động

 • Trò chuyện công khai và riêng tư
 • Trò chuyện nhóm và tiếp diễn
 • Kênh trò chuyện công ty
 • Chuyển đổi từ trò chuyện sang tác vụ
 • Tìm kiếm lịch sử trò chuyện
 • Ứng dụng trò chuyện trên web, máy tính để bàn và di động
chat_general_chat

Lịch chung

 • Lịch cá nhân, nhóm và công ty
 • Sự kiện công khai và riêng tư
 • Trình lập lịch sự kiện và thư mời
 • Cài đặt quyền truy cập linh hoạt
 • Đồng bộ hai chiều với lịch Outlook và Google.
 • Lập lịch cuộc họp
 • Lịch di động
calendar_new_event

Hệ thống điện thoại VoIP kinh doanh

 • PBX đám mây
 • Phần mở rộng cho nhân viên
 • Hộp thư thoại
 • Chuyển tiếp cuộc gọi
 • Thêm
telephony_connection

Hợp tác nội bộ và bên ngoài

 • Giới hạn truy cập cho người dùng bên ngoài
 • Nhóm làm việc Extranet
 • Trò chuyện Extranet
 • Hợp tác qua email
 • Hợp tác giữa các tài khoản Bitrix24
chat_extranet_chat
15.000.000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24
Di động và máy tính để bàn
Bitrix24 đi kèm các ứng dụng di động và máy tính để bàn miễn phí trên Android, iOS, Mac và PC
tools_inc_desktop_app

Tại chỗ

Bitrix24 được cung cấp dưới dạng Đám mây và Tại chỗ với khả năng truy cập mã nguồn. Bạn có thể tự cài đặt dịch vụ này trên máy chủ của mình và tùy chỉnh nếu cần.

tools_inc_on-premise

API

API và REST API có sẵn cho cả hai phiên bản Đám mây và Tại chỗ của Bitrix24.

tools_inc_api

Tích hợp

Bitrix24 có hàng chục tùy chọn tích hợp trong Bitrix24.Market.
Bạn có thể tự tạo ứng dụng của mình sử dụng REST API của chúng tôi.

logo-mailchimp
logo-slack
logo-skype
logo-office365
logo-xero
logo-zapier
logo-quickbooks
logo-google-drive
Bitrix24 có thể làm gì nữa
Truyền thông
Tác vụ và Dự án
CRM
Trung tâm Liên hệ
Website