CRM với tính năng tự động hóa tiếp thị qua email

Tích hợp email CRM

 • Đồng bộ email hai chiều cho CRM
 • Hộp thư chung
 • Tự động tạo khách hàng tiềm năng từ các email đến
 • Tùy chọn SMTP riêng
 • Tự động định tuyến email
crm_email

CRM với tiếp thị email

 • Lên đến 1 triệu email mỗi tháng
 • Phân khúc và chiến dịch email
 • Khuôn mẫu email HTML chỉnh sửa được
 • Đăng ký và bỏ đăng ký
 • Báo cáo
crm_marketing_email_campaign

CRM có tự động hóa email

 • Email dựa trên điều kiện kích hoạt
 • Tự động trả lời
 • Trình tự email
 • Theo dõi hành động trong email
crm_marketing_email_campaign_statistics

Tích hợp email của bên thứ ba

 • Mailchimp
 • Mailigen
 • SendPulse
 • Mailigen
 • API
 • Thêm
applications_newsletter
15.000.000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24
Di động và máy tính để bàn
Bitrix24 đi kèm các ứng dụng di động và máy tính để bàn miễn phí trên Android, iOS, Mac và PC
tools_inc_desktop_app

Tại chỗ

Bitrix24 được cung cấp dưới dạng Đám mây và Tại chỗ với khả năng truy cập mã nguồn. Bạn có thể tự cài đặt dịch vụ này trên máy chủ của mình và tùy chỉnh nếu cần.

tools_inc_on-premise

API

API và REST API có sẵn cho cả hai phiên bản Đám mây và Tại chỗ của Bitrix24.

tools_inc_api

Tích hợp

Bitrix24 có hàng chục tùy chọn tích hợp trong Bitrix24.Market.
Bạn có thể tự tạo ứng dụng của mình sử dụng REST API của chúng tôi.

logo-mailchimp
logo-slack
logo-skype
logo-office365
logo-xero
logo-zapier
logo-quickbooks
logo-google-drive
Bitrix24 có thể làm gì nữa
Truyền thông
Tác vụ và Dự án
CRM
Trung tâm Liên hệ
Website