CRM với tính năng tự động hóa tiếp thị qua email

Tích hợp email CRM

 • Đồng bộ email hai chiều cho CRM
 • Hộp thư chung
 • Tự động tạo mối từ các email đến
 • Tùy chọn SMTP riêng
 • Tự động định tuyến email

CRM với tiếp thị email

 • Lên đến 1 triệu email mỗi tháng
 • Phân khúc và chiến dịch email
 • Khuôn mẫu email HTML chỉnh sửa được
 • Đăng ký và bỏ đăng ký
 • Báo cáo

CRM có tự động hóa email

 • Email dựa trên điều kiện kích hoạt
 • Tự động trả lời
 • Trình tự email
 • Theo dõi hành động trong email

Tích hợp email của bên thứ ba

 • Mailchimp
 • Mailigen
 • SendPulse
 • Mailigen
 • API
 • Thêm
10,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24
Di động và máy tính để bàn
Bitrix24 đi kèm các ứng dụng di động và máy tính để bàn miễn phí trên Android, iOS, Mac và PC

Tại chỗ

Bitrix24 được cung cấp dưới dạng Đám mây và Tại chỗ với khả năng truy cập mã nguồn. Bạn có thể tự cài đặt dịch vụ này trên máy chủ của mình và tùy chỉnh nếu cần.

API

API và REST API có sẵn cho cả hai phiên bản Đám mây và Tại chỗ của Bitrix24.

Tích hợp

Bitrix24 có hàng chục tùy chọn tích hợp trong Bitrix24.Market.
Bạn có thể tự tạo ứng dụng của mình sử dụng REST API của chúng tôi.

Bitrix24 có thể làm gì nữa
Truyền thông
Tác vụ và Dự án
CRM
Trung tâm Liên hệ
Website