Hệ thống CRM hỗ trợ khách hàng

Tiện ích hỗ trợ trực tiếp

 • Các quy tắc, định tuyến, chuyển cuộc hội thoại
 • Giờ làm việc
 • Lời chào
 • Đánh giá của khách hàng và giám sát viên
 • Câu trả lời sẵn
 • Báo cáo nâng cao

Bộ phận hỗ trợ cổ điển

 • Phiếu
 • Ưu triên
 • Trạng thái
 • SLA

Trung tâm liên hệ đa kênh

 • Trò chuyện trực tiếp
 • Telephony
 • Email
 • Mạng xã hội
 • Trình nhắn tin
10,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24
Di động và máy tính để bàn
Bitrix24 đi kèm các ứng dụng di động và máy tính để bàn miễn phí trên Android, iOS, Mac và PC

Tại chỗ

Bitrix24 được cung cấp dưới dạng Đám mây và Tại chỗ với khả năng truy cập mã nguồn. Bạn có thể tự cài đặt dịch vụ này trên máy chủ của mình và tùy chỉnh nếu cần.

API

API và REST API có sẵn cho cả hai phiên bản Đám mây và Tại chỗ của Bitrix24.

Tích hợp

Bitrix24 có hàng chục tùy chọn tích hợp trong Bitrix24.Market.
Bạn có thể tự tạo ứng dụng của mình sử dụng REST API của chúng tôi.

Bitrix24 có thể làm gì nữa
Truyền thông
Tác vụ và Dự án
CRM
Trung tâm Liên hệ
Website